Ombygging av Fossheimfoss kraftverk

E-COs datterselskap Oppland Energi skal bygge om Fossheimfoss kraftverk i Vestre Slidre kommune. Ombyggingen gjøres for å spare fremtidige vedlikeholdskostnader, men vil også gi over 3 GWh økt kraftproduksjon. Det tilsvarer strømforbruket til 150 husstander eller de årlige CO2-utslippene til 600 biler.