Øvre Otta

Utbyggingen av Øvre Otta i Skjåk kommune er en av de største nyere vannkraftutbygginger i Norge. Prosjektet ble godkjent av Stortinget i 1999 og byggingen startet i 2002. I juni 2005 åpnet Øyberget kraftverk med en årlig produksjon på 360 GWh og i desember 2005 åpnet Framruste kraftverk med en årlig produksjon på 165 GWh. E-CO er største eier i Øvre Otta-utbygginen med en eierandel på ca. 32 prosent.

Breidalsoverføringen
Ny overføringstunnel mellom de to eksisterende reguleringsmagasinene Breidalsvannet og Raudalsvannet i Ottavassdraget i Skjåk ble offisielt åpnet i august 2008. Prosjektet gir en produksjonsøkning i Framruste kraftverk på 125 GWh.

Med Breidalsoverføringen vil Øvre Otta-anleggene produsere 650 GWh årlig. Det tilsvarer det årlige strømforbruket til ca. 32 500 husstander.

Ovre Otta 600px

Breidalsoverføringen åpnet

Fredag 8. august ble Breidalsoverføringen offisielt åpnet av Statsekretær Geir Pollestad i Olje- og energidepartementet. Med det er Øvre Otta-utbyggingen ferdigstilt. En utbygging som samlet vil bidra med 650 GWh ren energi, noe som er betydelig også i et nasjonalt perspektiv.


Framruste kraftverk i drift

Framruste kraftverk i Øvre Otta er nå i drift og på nett. Kraftverket ble satt i drift 7. desember, helt etter tidsplanen. Kraftverket har en installasjon på 85 MVA i ett aggregat. Årsproduksjonen er beregnet til 165 GWh.


Åpning av Øyberget kraftverk i Øvre Otta

Torsdag 16. juni åpnet Øyberget kraftverk i Øvre Otta. E-CO Energi er største eier i Øvre Otta-utbyggingen gjennom eierskap i Oppland Energi og Oslo Lysverker.


NVE sier ja til Breidalsoverføringen i Øvre Otta

NVE anbefaler Olje- og energidepartementet å gi Glommens og Laagens Brukseierforening konsesjon til å bygge overføringstunnel mellom de to eksisterende reguleringsmagasinene Breidalsvannet og Raudalsvannet i Ottavassdraget i Skjåk kommune. E-CO Energi er største eier i Øvre Otta-utbyggingen gjennom eierskap i Oppland Energi og Oslo Lysverker.