Mer kraft i hver dråpe

To av E-COs kraftverk, Aurland 1 i Aurland og Hemsil 2 på Gol er oppgradert. Turbinhjula er skiftet ut og generatorene oppgraderte. Dette har medført at effekten har økt med 181 MW. Vi kan nå feire at alle de fem aggregatene i de to kraftverkene er ferdig oppgraderte og satt i drift.


Nytt turbinhjul i havn

Det nye turbinhjulet til aggregat 3 i Aurland I ankom Vassbygdi i begynnelsen av oktober. Det enorme turbinhjulet er et imponerende skue.


Oppgradering Aurland I

Første aggregat i Aurland 1 er skiftet ut og 19. november 2004 ble det koblet inn. Totalt gir prosjektet 55 MW mer effekt per aggregat. Alle tre aggregatene skal etter hvert skiftes ut.