Gjennomførte prosjekter

På disse sidene presenteres prosjekter som er gjennomført.

Prosjekter:

Hol 1 oppgradering - E-CO har oppgradert alle fire aggregater i Hol 1 kraftstasjon i Hovet. Kapasiteten er økt og produksjoner er økt med ca. 20 GWh.

Embretsfoss utvidelse - E-CO har sammen med EB bygget en helt ny kraftstasjon Embretsfoss 4. Den nye stasjonen øker produksjonen ved Embretsfoss med 120 GWh og er samtidig et meget godt miljøprosjekt.

Ny dam Stolsvatn - E-CO har bygget ny dam ved Stolsvatn. Den nye dammen er en steinfyllingsdam med morenekjerne og er bygget nedstrøms den eksisterende betongdammen.

Øvre Otta - Utbyggingen av Øvre Otta i Skjåk kommune er en av de største nyere vannkraftutbygginger i Norge. De to kraftverkene Øyberget og Framruste produserer 650 GWh årlig. E-CO er største eier i Øvre Otta-kraftverkene med en eierandel på ca. 32 prosent.

Lya - Småkraftverk på ca. 20 GWh i Ål i Hallingdal.

Aurland 1 - Mellom 2004 og 2006 ble de tre aggregatene i Aurland 1 oppgradert. Oppgraderingen økte den installerte effekten med 165 MW og produksjonen med 12 GWh.

Hemsil 2 - Mellom 2004 og 2006 ble de to aggregatene i Hemsil 2 på Gol oppgradert. Oppgraderingen økte den installerte effekten med 16 MW og produksjonen med 34 GWh.

Nedre Vinstra - Gjennom Vinstra kraftselskap har E-CO oppgradert Nedre Vinstra kraftstasjon. Oppgraderingen av det femti år gamle aggregatet ga 6 GWh ny kraft og 15 MW økt effekt.

Fossheimfoss - E-COs datterselskap Oppland Energi bygde i 2008 om Fossheimfoss kraftverk i Vestre Slidre kommune. Ombyggingen ga over 3 GWh økt kraftproduksjon.