Konsesjon til Brekkefoss

NVE har gitt konsesjon til utvidelse av Brekkefoss kraftstasjon. Utvidelse vil øke kraftproduksjonen fra 8,5 til 15,6 GWh.


Fylkesmannen positiv til Brekkefoss-opprusting

E-CO Vannkraft planlegger å øke produksjonen i Brekkefoss kraftstasjon i Grøndøla i Hemsedal. I følge Fylkesmannen er utvidelsen akseptabel ut fra naturfaglige hensyn, men det anbefales at minstevannføringen settes til 500 l / sek.


Mer kraft i Hemsedal: E-CO utvider Brekkefoss kraftstasjon

PM 01/08
E-CO Vannkraft planlegger å øke slukeevnen og dermed redusere flomtapet i Brekkefoss kraftstasjon. Utvidelsen medfører at den årlige kraftproduksjonen øker fra 8,5 GWh til 15,6 GWh. - Prosjektet vil gi 7 GWh ny utslippsfri kraft. Det vil være et kjærkomment krafttilskudd i Hemsedal der kraftforbruket er økt kraftig de senere år som følge av økt turisme, sier adm. direktør i E-CO Vannkraft Odd Øygarden.