Nortconnect

E-CO Energi planlegger i samarbeid med Vattenfall, Agder Energi og Lyse Produksjon å bygge en likestrømsforbindelse på 1400 MW mellom Simadalen i Norge og Peterhead i Skottland.

Landingspunkter for kabel, omformerstasjonene og forbindelser til de nasjonale nett er i Simadalen, Eidfjord øst for Bergen i Norge og Peterhead i Skottland. Den valgte traséen er 650 km lang.

Kabelen vil være den første forbindelsen mellom det vindkraftdominerte kraftsystemet i Skottland og det vannkraftbaserte kraftsystemet i Norge. Prosjekt vil være gunstig for næringsliv, sysselsetting og forsyningssikkerhet i Norge og Skottland, og bidra til utvikling av mer fornybar energi som vil gi lavere klimagassutslipp. 

Les mer om prosjektet på northconnect.no .

EU-støtte til kabelprosjektet NorthConnect

EU bidrar med over 10 millioner euro i finansiering av den 650 kilometer lange kraftkabelen NorthConnect mellom Norge og Skottland.


NorthConnect har fått tillatelse til å bygge landanlegg i Skottland

Kabelprosjektet NorthConnect nådde torsdag 27. august en viktig milepæl, da tillatelse for å bygge nødvendige landanlegg for tilknytning i Skottland ble gitt av Aberdeenshire Council.


NorthConnect er konsesjonssøkt

NorthConnect har søkt NVE om konsesjon til å bygge og drive en likestrømsforbindelse mellom Storbritannia og Norge. Ilandføring i UK er Peterhead i Skottland. I Norge søkes det om ilandføring primært i Sima i Eidfjord kommune i Hordaland. Sekundært søkes det om ilandføring i Samnanger kommune.


Northconnect sikrer tilknytningspunkt i Skottland

NorthConnect, prosjektselskapet som planlegger utvekslingskabel mellom Norge og Storbritannia har signert avtale med den engelske sentralnettsoperatøren National Grid som sikrer tilknytningspunkt i Peterhead i Skottland. Avtalen danner grunnlag for detaljert planlegging av nett-tilknytningen på britisk side.


NorthConnect får EU-støtte

NorthConnect, prosjektselskapet som planlegger utvekslingskabel mellom Norge og Storbritannia har blitt tildelt 690 000 Euro i støtte til prosjektutvikling. Beslutningen om å støtte NorthConnect underbygger viktigheten av dette infrastrukturprosjektet.


North Connect har sendt nettilknytningssøknad

E-CO Energi, Agder Energi, Lyse, Vattenfall og Scottish and Southern Energy har i dag sendt søknad om nettilknytning i Skottland for kraftkabelen NorthConnect. Søknaden som er levert til National Grid Transmission gjelder en likestrømsforbindelse på 1400 MW med ilandføring ved Peterhead i nordøstre Skottland. Ilandføringspunktet i Norge er ennå ikke fastsatt.


E-CO med i planer om ny kabelforbindelse til Storbritannia

E-CO har i dag signert en samarbeidsavtale med Agder Energi, Lyse, Vattenfall og Scottish and Southern Energy med sikte på å etablere en ny kabelforbindelse mellom Norge og Storbritannia. Den nye kabelen vil knytte sammen det nordiske og det britiske kraftmarkedet og bidra til et felles mål om å skape en bærekraftig lavutslippsøkonomi, samtidig som man kostnadseffektivt sikrer høy forsyningssikkerhet.Kontakt NorthConnect

Odd Øygarden

Direktør i E-CO Energi og styreleder i NorthConnect

tel. + 47 92 01 45 15

odd.oygarden@e-co.no