E-CO ønsker mer kunnskapsbaserte vannplaner

Pressemelding 09/14

E-CO Energi mener at vannplanen for Vest-Viken i større grad bør baseres på eksisterende kunnskap og at man i det videre arbeidet også tar hensyn til forsyningssikkerhet, flomsikkerhet, verdiskaping og klima. Forslaget til vannplan for Vest-Viken bør forenkles og alle tiltak må være kost-nyttevurdert.


Salg av aksjer i Norsk Grønnkraft

Pressemelding 8/14

Eierne av Norsk Grønnkraft AS (“Norsk Grønnkraft” eller “Selskapet”) har inngått en avtale om å selge Selskapet til Aquila Capital (“Aquila”).


Resultat for første halvår 2014: Lavere halvårsresultat for E-CO Energi

Pressemelding 06/14

E-CO Energi oppnådde et halvårsresultat etter skatt på 299 millioner kroner i 2014 mot 504 millioner kroner i fjor. Nedgangen skyldes først og fremst lavere pris. Kraftproduksjonen ble 100 GWh lavere enn i første halvår 2013.


Konsesjon sendt for Hol 1 – Stolsvatn: Økt fallhøyde gir mer kraft

Pressemelding 04/14

E-CO Energi ønsker å utvide dagens Hol 1 kraftverk med et nytt aggregat kalt Hol 1 Stolsvatn. Kraftverket vil utnytte fallet mellom Stolsmagasinet og Storåne i Hovet på en bedre måte. Fallet på det produserte vannet vil øke slik at produksjonen økes med 72 GWh. Det tilsvarer forbruket til ca. 3 600 husstander. Konsesjon for kraftverket er sendt NVE og informasjonsmøte om prosjektet vil avholdes i Hol kommune 10. juni.


Strømbrudd i Aurland

Pressemelding 03/14

Mandag 24. mars kl. 20.00 falt linja mellom kraftstasjonene Aurland 2 og Aurland 3 ut. Det medførte at Aurland kommune ble strømløs. Etter intens innsats fra E-CO Energis montører kom strømmen kom tilbake kl. 22.21.


Årsresultat for 2013: Normalt godt år for E-CO Energi

Pressemelding 02/14

2013 ble nok et godt driftsår for E-CO Energi, og både driftsinntekter og resultat før skatt er på nivå med fjoråret. Vellykket prissikring, god produksjonsplanlegging og drift med høy tilgjengelighet på kraftverkene bidro til det gode resultatet for E-CO Energi. Konsernets magasiner startet året på normale nivåer, og til tross for en tørr og kald senvinter, kom våren med mye nedbør og resten av året forløp som normalt. Produksjonen endte på 10,0 TWh mot 10,8 TWh i 2012. To nye kraftverk, Embretsfoss 4 og Rendalen 2, ble satt i drift i 2013. Styret foreslår et utbytte på 750 millioner kroner for 2013.


Uvanlig dårlig is i fjellet

Pressemelding 01/14

Det varme været i desember og begynnelsen av året har ført til uvanlig dårlige isforhold i fjellet. Flere fjellmagasin der det vanligvis ligger is, har svekket is. Vi oppfordrer folk om å ta forholdsregler og helst unngå å bevege seg ut på isen.