E-CO Energis resultat per tredje kvartal på nivå med fjoråret

Pressemelding 09/13

E-CO Energis resultat etter skatt for årets ni første måneder ble 622 millioner kroner, som er 10 millioner kroner høyere enn i fjor. Høyere pris mer enn oppveide for lavere kraftproduksjon. Prissikring har også i år bidratt til at konsernet oppnådde en høyere salgspris enn spotprisen på Nord Pool.


Fortsatt positiv utvikling for den skadde

Pressemelding 05/12

Tilstanden til E-CO Energis medarbeider som ble skadd i en arbeidsulykke i Aurland 18. august viser fortsatt bedring. Flere vellykkede operasjoner er gjennomført og tilstanden er stabil. En intern undersøkelse viser at årsaken til ulykken var at en bryter ble koblet ut mens den fortsatt var strømførende. Bryteren er ikke beregnet for dette, og det oppsto en kraftig lysbue.


Politiet har avsluttet etterforskning etter ulykke i kraftstasjon

Pressemelding 08/13

Politiet har avsluttet sin etterforskning av ulykken i Aurland 2 i fjor sommer. Saken er nå henlagt etter at Politiet ikke har avdekket noen straffbare forhold.


Miljøprosjektet Embretsfoss 4 offisielt åpnet

Pressemelding 10/13

- Kraftverket Embretsfoss 4 er et miljøprosjekt og viser vei for energisektoren. Vi kan være stolte over hvor miljøvennlig energien her blir produsert, og hvordan naturressursene bidrar til vekst og velstand i Buskerud-regionen.


Resultat for første halvår 2013: Tilfredsstillende halvårsresultat for E-CO Energi

Pressemelding 07/13

E-CO Energi oppnådde et halvårsresultat etter skatt på 504 millioner kroner i 2013 mot 577 millioner kroner i foregående år. Lavere produksjon er årsak til nedgangen. Høyt tilsig i andre kvartal har bedret produksjons- og resultatutsiktene for hele året 2013 sammenlignet med situasjonen ved utgangen av første kvartal. I andre kvartal ble kraftstasjonene Embretsfoss 4 og Rendalen 2 satt i drift.


Kraftmagasinene dempet flommen

Pressemelding 06/13

Flomfaren i Hallingdal er over for denne gang. De store fjellmagasinene i øvre Hallingdal har bidratt til å dempe flommen betydelig ved å holde tilbake store deler av tilsiget.


Nytt stort vannkraftverk settes i drift

Pressemelding 05/13

23. mai settes det største elvekraftverket bygget i Norge siste 30 år i kommersiell drift. Det nye kraftverket Embretsfoss 4 utnytter et fall på 16,3 meter i Drammenselva og vil sammen med Embretsfoss 3 produsere 335 GWh ren fornybar energi per år. Samtidig blir Embretsfossen en naturperle for fisk og folk.


Første kvartal 2013: Tilfredsstillende resultat

Pressemelding 04/13

E-CO Energi fikk et resultat etter skatter på 401 millioner kroner i første kvartal 2013 mot 482 millioner kroner i samme periode i fjor. Nedgangen skyldes lavere produksjon. Oppnådd salgspris var på nivå med fjoråret. E-CO Energi forventer lavere produksjon enn normalt for året 2013.


Resultat i 2012 for E-CO Energi - høy produksjon og vellykket prissikring

Pressemelding 03/13

2012 startet med rekordhøy magasinfylling. Årstilsiget ble også godt over normalen og dermed økte E-CO Energi produksjonen med hele 1 TWh sammenliknet med fjoråret. Konsernet oppnådde priser på 36 prosent over områdeprisen for Oslo (NO1) som følge av vellykket kraftpris- og valutasikring. God drift og produksjonsplanlegging med høy tilgjengelighet på kraftverkene bidro også til nok et sterkt resultat for E-CO Energi. Konsernets driftsinntekter ble 3.251 millioner kroner. Gjennomsnittlig salgspris ble 30 øre/kWh, 36 prosent over NO1 prisen. Årsresultatet ble 910 millioner kroner mot 943 millioner kroner i fjor. Styret foreslår et utbytte på 750 millioner kroner.


Bedre utnyttelse av kraftverk på Gol

Pressemelding 02/14

E-CO Energi ønsker å oppgradere kraftverket Hemsil 2 på Gol med et nytt aggregat. Prosjektet Hemsil 3 er nå konsesjonssøkt og vil utnytte fallet mellom Eikredammen og Gol på en bedre måte. Kraftverket vil gi ca. 90 GWh ny, fornybar kraft. Det tilsvarer det årlige elektrisitetsforbruket til ca. 4500 boliger.


Konsesjonssøknad for Hallifossen kraftverk

Pressemelding 01/13

E-CO Energi har sendt konsesjonssøknad til NVE for Hallifossen småkraftverk i Gol kommune. Kraftverket vil gi ca. 12 GWh ny, fornybar kraft og ha en installert effekt på 2,5 MW.


Konsesjon til Mork kraftverk

Pressemelding 08/12

Regjeringen har ved Kongen i Statsråd i dag gitt konsesjon til utbygging av Mork kraftverk i Erdalen i Lærdal kommune. Kraftverket vil gi 95 GWh ny kraft. – Dette var en svært gledelig nyhet nå rett før jul. Dette er et meget godt prosjekt som gir relativt mye ny klimavennlig kraft med små ulemper, sier direktør for forretningsutvikling i E-CO Energi, Per-Arne Torbjørnsdal.