Melding sendt for Hol1 – Stolsvatn: Økt fallhøyde gir mer kraft

Pressemelding 09/11

E-CO Energi ønsker å utnytte eksisterende regulering bedre ved å bygge et nytt kraftverk i Hol 1 kraftstasjon i Hallingdal med direkte tunnel fra Stolsvatn. Det nye kraftverket vil øke fallet på det produserte vannet slik at produksjonen økes med 85 GWh. Det tilsvarer forbruket til ca. 4 500 husstander. Melding for kraftverket er sendt NVE og informasjonsmøte om prosjektet vil avholdes Bygdahallen i Hol kommune 1. februar.


Resultat per 3. kvartal 2011: Høy kraftproduksjon i 3. kvartal for E-CO Energi

Pressemelding 08/11

E-CO Energi oppnådde et godt resultat i 3. kvartal 2011. Kraftprisene falt markert i kvartalet, men prissikring og høy produksjon kompenserte i stor grad for prisfallet. Hittil i år er resultat etter skatter 655 millioner kroner som er 55 millioner kroner lavere enn tilsvarende resultat i 2010. Hydrologiske forhold har dominert prisutviklingen hittil i år. Innledningen var tørr og kald med svært høye priser. Avslutningen var preget av høyt tilsig og lave priser.


Vellykket åpning av energiutstilling

Pressemelding 07/11

Onsdag 19. oktober åpnet energiutstillingen "Rein Energi" i Aurland. Ordfører Noralv Distad åpnet utstillingen sammen med E-COs administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid og elevrådsleder Ane Olivie Oppheim. På kvelden var det konsert med Tone Damli og det lokale bandet Composure.


Resultat for første halvår 2011: Lav produksjon gir nedgang i resultat i første halvår

Pressemelding 06/11

E-CO Energi fikk et tilfredsstillende halvårsresultat i 2011. Halvårsresultatet ble 450 millioner kroner, som er 160 millioner kroner lavere enn i 2010. De lave magasinene ved årets inngang medførte at konsernets kraftproduksjon ble betydelig lavere enn normalt. Kraftprisene i det nordiske markedet var imidlertid høye på grunn av et stort hydrologisk underskudd gjennom størstedelen av halvåret.


Fra E-CO Vannkraft til E-CO Energi

Pressemelding 05/11

For å tydeliggjøre at selskapene E-CO Energi as og E-CO Vannkraft as i praksis er ett og samme selskap vil E-CO Energi as endre navn til E-CO Energi Holding as og E-CO Vannkraft as endre navn til E-CO Energi as. Selskapet vil profileres som E-CO Energi, og skal ha en enhetlig visuell profilering.


Tar samfunnsansvar

Pressemelding 03/11

Energiselskapet E-CO støtter Norsk Luftambulanse økonomisk og bidrar til å styrke kompetansen hos uttrykningsetatene i Hallingdal. Som gjenytelse får E-CO akuttmedisinsk kompetanse fra Norsk Luftambulanse. – Det er flott med et selskap som tar ansvar både for egne ansatte og for samfunnet rundt, sier prosjektleder Knut Fonneløp Storhaug i Norsk Luftambulanse.


E-CO på lag med Hallingdal Fotballklubb

Pressemelding 02/11

E-CO blir fotballklubbens generalsponsor de neste tre årene. Avtalen med E-CO gir oss mulighet til å utvikle spillere til kretslag og landslag, og å oppnå gode sportslige resultater på alle nivåer, sier daglig leder i Hallingdal Fotballklubb, Fredrik Ihlen.


Årsresultat for 2010: Godt årsresultat for E-CO Energi

Pressemelding 01/11

2010 ble nok et godt år for E-CO Energi. Kulde og tørt vær har bidratt til at kraftprisene har holdt seg høye gjennom hele året og konsernet kan for første gang notere driftsinntekter over fire milliarder kroner. Årsresultatet ble på 1 200 millioner kroner, som er 190 millioner kroner over fjorårsresultatet justert for gevinsten ved salget av eierandelen i EB Kraftproduksjon. Før skatter var den justerte resultatøkningen på 661 millioner kroner. Over 70 prosent av økningen gikk dermed til økt skatt.