Endringer i ledelsen i E-CO

Pressemelding 17/10

Per-Arne Torbjørnsdal blir ny direktør for Forretningsutvikling og Torill Berdal ny direktør for HR og kommunikasjon i E-CO.


E-CO gir idrettsstipend til Sander Sekkingstad Terum

Pressemelding 16/10

E-CO Vannkraft har i år delt ut idrettsstipend til 17 år gamle Sander Sekkingstad Terum, som representerer Aurland IL. Sander skal i perioden fram til november neste år profilere E-CO på konkurranse- og treningstøy.


Vann og kraft gir håp i Afghanistan: E-CO og Kirkens Nødhjelp i nytt prosjektsamarbeid

Pressemelding 15/10

To landsbyer i Bamiyan-provinsen i Afghanistan får tilgang på elektrisk kraft og støtte til aktiviteter som gir inntektsgivende arbeid. Samarbeidet mellom Kirkens Nødhjelp og E-CO vil gå over tre år, med oppstart fra årsskiftet.


Dam Stolsvatn mottar hederspris

Pressemelding 14/10

Dam Stolsvatn mottar årets hederspris "Damkrona" fra Den Norske Damkomitéen. Det er første gang denne prisen deles ut. Den nye dammen er bygget etter dagens strenge sikkerhetskrav, og viser at estetiske og landskapsmessige kvaliteter har vært viktige føringer under planlegging, bygging og ferdigstillelse av dammen og berørte områder, heter det i juryens begrunnelse.


Resultat per 3. kvartal 2010: Solid resultat hittil for E-CO

Pressemelding 13/10

E-CO Energi fikk et godt resultat for årets ni første måneder. Et lavt tilsig medførte lavere produksjon enn normalt, men dette kompenseres av forholdsvis høye kraftpriser. Resultat etter skatter ble 713 millioner kroner for perioden januar til september. Justert for fjorårets gevinst på salget av eierposten i EB Kraftproduksjon, er resultatet nær uendret i forhold til i fjor. Byrådet i Oslo har i sitt budsjettforslag for 2011 signalisert at kommunen vil ta ut et ekstraordinært utbytte på 2 milliarder kroner. E-CO vurderer at dette ikke vil svekke selskapets finansielle stilling vesentlig sett i forhold til konsernets strategi.


Reguleringene dempet flommen i Hallingdal

Pressemelding 12/10

Vassdragsreguleringene i Hallingdal har redusert skadene av flommen onsdag og torsdag denne uken betydelig. Enkelte steder har det vært opp mot 50-års flom. På tross av de store vannmengdene har man unngått store skader. – Vi har klart å holde tilbake nesten alt vann i fjell magasinene i Hallingdal. Det har dempet flommen betydelig, sier Vassdragsteknisk ansvarlig i E-CO Vannkraft, Ola Gunleiksrud.


Øygarden går over i ny stilling som spesialrådgiver og direktør

Pressemelding 10/10

Odd Øygarden fratrer stillingen som administrerende direktør i E-CO Vannkraft. Han går over i en nyopprettet stilling som spesialrådgiver og direktør hvor han vil rapportere til administrerende direktør i E-CO Energi.


Resultat for første halvår 2010: Et godt første halvår 2010 for E-CO Energi

Pressemelding 09/10

E-CO Energi fikk et godt halvårsresultat i 2010. Lite nedbør i vinter medførte lavere produksjon enn normalt, men dette ble kompensert av høye kraftpriser. Konsernet oppnådde en realisert salgspris som var fire prosent høyere enn områdeprisen i halvåret. Dette skyldes i stor grad en vellykket produksjonsdisponering. Høyere spotpriser resulterte i en betydelig økning i grunnrenteskatt og i skatteprosent. Halvårsresultatet ble 612 millioner kroner som er 707 millioner kroner lavere enn i 2009. Justert for fjorårets salgsgevinst økte resultatet med 43 millioner kroner.


En dam for fremtiden

Pressemelding 08/10

Onsdag 11. august ble den nye dammen ved Stolsvatn innviet. - Den nye dammen i Stolsvatnet er blitt et praktanlegg. Den skal stå her i generasjoner fremover, og bidra til både lokal og nasjonal verdiskaping, sa E-COs styreleder Erik Nygaard under innvielsen.


Et fiskevann er født

Pressemelding 07/10

E-CO vil sette ut 100 ørret i et nytt tjern i forbindelse med innvielsen av ny dam Stolsvatn i Hol kommune 11. august 2010. Tjernet er etablert der steinbruddet til dambyggingen har vært, og har fått navnet Bruddtjern. – Vi håper med fiskeutsettingen at Bruddtjern blir et nytt tilskudd på den allerede rike mengden fiskevann i Hallingdal, sier administrerende direktør, Tore Olaf Rimmereid.


Resultat for 1. kvartal 2010: Kald og tørr vinter ga høye priser

Pressemelding 06/10

Et tørt og kaldt 1. kvartal førte til høye priser i kraftmarkedet. Som følge av prissikring oppnådde konsernet noe lavere salgspris enn områdeprisen for Oslo, men salgsprisen ble høyere enn oppnådd pris i 1. kvartal i fjor. Produksjonen ble også noe høyere enn i fjor men nivået er fortsatt lavere enn gjennomsnittet for første kvartal siste ti år. Resultat etter skatt ble 518 millioner kroner, 16 prosent bedre enn i fjor.


E-CO hovedsponsor for Vitensenteret

Pressemelding 05/10

E-CO har inngått en ny samarbeidsavtale med Vitensenteret ved Teknisk Museum om energi- og klimaundervisning.


Vannkraft for miljøet

Pressemelding 04/10

- Norsk vannkraft er en fleksibel og ren kraftkilde. Derfor er det viktig å vise varsomhet med å legge begrensninger på eksisterende kraftproduksjon. Redusert produksjon ett sted må oppveies av mer import eller utbygging av produksjon andre steder. Miljøkonsekvensen er uansett ofte større for alternativene til skånsom vannkraft, sier Per-Arne Torbjørnsdal, direktør for informasjon og samfunnskontakt i E-CO.


Leieperioden bør være 30 år

Pressemelding 03/10

- Det er veldig sterke argument for å åpne for 30 år leieperiode for kraftverk, og vi håper at regjeringen lytter til innspillene og åpner for mer langsiktighet i kraftpolitikken, sier Per-Arne Torbjørnsdal, direktør for informasjon og samfunnskontakt i E-CO Energi. I forbindelse med høring av den nye forskriften for utleie av vannkraftanlegg gjentar E-CO kravet om at maksimal leieperiode økes fra 15 til 30 år.


Årsresultat for 2009: Et godt år, til tross for lavere priser og volum

Pressemelding 02/10

2009 ble et godt år for E-CO Energi. Til tross for lavere produksjonsvolum og systempriser enn i 2008, fikk konsernet gode resultater fra prissikring og oppnådde bedre salgspriser i 2009 pr. produsert kWh, hele 118 prosent av spotprisen referert Oslo. Et rekordhøyt årsresultat påvirkes av konsernets salg av eierandelen i EB Kraftproduksjon. I tillegg ble resultatet positivt påvirket av reversering av urealiserte avsetninger på netto finans fra fjoråret. Årets resultatgrad justert for salgsgevinsten er på nivå med 2008, som var et rekordår for konsernet.


NVE bidrar til sikring mot fjellskred i Aurland

Pressemelding 01/10

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag offentliggjort at de åpner for konsesjonsprosess for sikringstiltak mot potensielt fjellskred i Aurland kommune. E-CO har sendt melding til NVE om gjennomføring av sikringstiltaket. Fjellmassivet som skal dreneres ligger ovenfor Flåmsdalen, Flåm sentrum og Sognefjorden. Et fjellskred vil medføre fare for liv og helse og kunne gi store materielle skader i området.