E-CO gir livreddende julegave til Norsk Luftambulanse

Pressemelding 17/09

E-COs julegave går i år til Norsk Luftambulanses opplæring i hjerte-lungeredning for syvendeklassinger i Hallingdal. – Hjerte-lungeredning er noe alle bør kunne. Riktig utført redder det liv, sier Tore Olaf Rimmereid, administrerende direktør i E-CO Energi.


Nordmenn ønsker mer vannkraft

Pressemelding 16/09

Hele 53 prosent av Norges befolkning er helt eller delvis enige i at mer vannkraft er nødvendig for å nå nasjonale klimamål. Samtidig mener 7 av 10 nordmenn at dagens vannkraftutbygging kan gjøres på en måte som gir akseptable naturinngrep. Det viser resultatene i TNS Gallups Klimabarometer 2/09.


Mer miljøvennlig vannkraft til Nedre Buskerud

Pressemelding 15/09

Embretsfoss kraftstasjon i Modum kommune skal utvides. Investeringer på 730 millioner kroner vil øke strømproduksjon med 120 GWh. Det tilsvarer energiforbruket til 6.000 husstander og vil være et bidrag til å redusere klimagassutslippene fra fossile kraftverk i utlandet.


Resultat per 3. kvartal 2009: Godt resultat hittil for E-CO

Pressemelding 14/09

E-CO oppnådde et godt resultat per 3. kvartal 2009. Resultat før skatter hittil i år ble 2 257 millioner kroner, som er 662 millioner kroner over tilsvarende resultat i fjor. Etter skatter ble resultatet 1 464 millioner kroner, som er 674 millioner kroner bedre enn i 2008. Foruten gevinsten ved salget av eierposten i EB Kraftproduksjon har vellykket prissikring og lavere netto finanskostnader gitt vesentlige bidrag til resultatutviklingen i år.


Ny økonomidirektør i E-CO

Pressemelding 13/09

Stine Rolstad Brenna (44) er ansatt som direktør for økonomi, finans og risikokontroll i E-CO Energi.


E-CO-stipendet til nanoteknologisk solselskap

Pressemelding 12/09

E-CO Energi og Bellonas stipend Ren energi for 2009 tildeles selskapet Vonano AS for utvikling av lavkost solceller basert på nanoteknologi. Teknologien går ut på å utvikle en ny type tynnfilm solceller på fleksible substrater. Stipendet ble i dag delt ut under fornybarkonferansen NEREC på Lillestrøm.


450 millioner kroner investeres i ny kraftstasjon i Rendalen

Pressemelding 11/09

Styret i Opplandskraft DA vedtok i dag å starte opp arbeidene med ny kraftstasjon til erstatning for det snart 40 år gamle Rendalen kraftverk. E-CO er største eier i Opplandskraft DA med en eierandel på 40 prosent gjennom eierskapene i Oppland Energi AS og Oslo Lysverker AS. De andre eierne er Akershus Energi AS og Eidsiva Vannkraft AS.


Ny dam Stolsvatn ferdig

Pressemelding 10/09

I dag 1. september kl. 10.55 ble den nye dammen ved Stolsvatn fylt helt opp. Det markerer den endelige ferdigstillelsen av dammen, fire år etter at byggingen startet.


Resultat for 1. halvår 2009: Lavere kraftproduksjon – høyere salgspris

Pressemelding 09/09

E-COs kraftproduksjon falt kraftig i 1. halvår i år i forhold til fjoråret. Høyere salgspris kompenserte for mesteparten av nedgangen i volum. Salg av aksjene i EB Kraftproduksjon medførte en regnskapsmessig gevinst på i underkant av 760 millioner kroner. Resultat før skatter ble på 1 907 millioner kroner mot 1 094 millioner kroner i 1. halvår 2008. Etter skatter ble resultatet 1 319 millioner kroner mot 584 millioner kroner i fjor.


E-CO selger aksjepost i EB Kraftproduksjon

Pressemelding 08/2009

Energiselskapet Buskerud og E-CO Energi er blitt enige om at EB kjøper E-COs aksjepost på 30 prosent i EB Kraftproduksjon AS. EB overtar dermed alle aksjene i selskapet. Transaksjonen har en ramme på ca 1,6 milliarder kroner.


E-CO Energi: Rimmereid ny administrerende direktør

Pressemelding 07/09

Tore Olaf Rimmereid er tilsatt som ny administrerende direktør i E-CO Energi.


Resultat for 1. kvartal 2009: Et godt første kvartal for E-CO

Pressemelding 06/2009

E-CO fikk et godt resultat i første kvartal 2009. Prissikringsstrategien medførte at konsernet oppnådde en høyere salgspris enn systemprisen på NordPool. Også i forhold til 1. kvartal i fjor økte salgsprisen betydelig. Men produksjon ble vesentlig lavere enn i 1. kvartal i fjor. Driftsinntektene gikk av den grunn ned med 68 millioner. Lavere driftskostnader og netto finanskostnader bidro imidlertid positivt til resultatutviklingen, slik at resultatet etter skatter ble 446 millioner kroner, som er 23 millioner kroner over fjoråret.


Erik Nygaard ny styreleder i E-CO Energi as

Pressemelding 05/2009

Erik Nygaard (51) er valgt som ny styreleder i E-CO Energi. Tore Olaf Rimmereid går ut av styret etter 10 år. Han har vært styreleder siden 2002. For øvrig ble det ingen endringer i styresammensetningen på E-CO Energis generalforsamling 24. mars.


E-CO støtter prosjektet Lys på Solbergfosslinna

Pressemelding 04/2009

E-CO Vannkraft vil bidra med økonomisk støtte til ”Lys på Linna-prosjektet”, og gir kr 50000 til Interessegruppen. Målet er at hele Solbergfosslinna skal lyssettes – fra Askim Sentrum og til E-COs kraftanlegg ved Solbergfoss.


Årsresultat for 2008: Over milliarden for E-CO

Pressemelding 03/2009

2008 ble nok et rekordår for E-CO Energi. Konsernet har oppnådd sin høyeste omsetning, sitt beste driftsresultat, et rekordhøyt resultat før skatt samt et årsresultat etter skatt på vel 1,1 milliard kroner. Styret foreslår et utbytte til Oslo kommune på 900 millioner kroner.


Rekordproduksjon for andre år på rad

Pressemelding 02/2009

E-CO har aldri tidligere produsert mer vannkraft enn i 2008. Totalt ble det produsert 12,1 TWh i konsernet og tilknyttede selskaper. Det tilsvarer energiforbruket til om lag 600 000 husstander.


Elkem Fornybar Energi og Norsk Grønnkraft fusjonerer

Pressemelding 01/2009

Norsk Grønnkraft AS og Elkem Fornybar Energi AS har fra 1. januar 2009 inngått avtale om fusjon for å skape et slagkraftig selskap for videre vekst innenfor småkraftsegmentet i Norge. Det fusjonerte selskapet vil ha en småkraftportefølje på 175 GWh i drift eller under bygging samt ytterligere 200 GWh til konsesjonsbehandling hos NVE. E-CO eier etter fusjonen 20 prosent av aksjene i Norsk Grønnkraft.