Administrerende direktør fratrer

Pressemelding 11/08

Administrerende direktør i E-CO Energi Hans Erik Horn fratrådte sin stilling i selskapet fredag 5. desember. Bakgrunnen er at det er avdekket svakheter i konsernets interne kontrollrutiner knyttet til handel med finansielle instrumenter.


Resultat for 3. kvartal 2008: Godt resultat hittil for E-CO

Pressemelding 10/08

E-CO oppnådde rekordhøye resultater i 3. kvartal 2008. Resultatene for årets tre første kvartaler er også de beste i konsernets historie. Høye priser og høy produksjon er forklaringen. Resultat før skatter hittil i år ble 1 595 millioner kroner som er hele 425 millioner kroner over tilsvarende resultat i fjor. Nesten hele økningen ble imidlertid spist opp av økt skattekostnad. Etter skatter ble resultatet 790 millioner kroner som er 9 millioner kroner bedre enn i 2007.


E-CO støtter NM allround på skøyter

Pressemelding 09/08

E-CO har inngått avtale med skøytegruppa i Gol IL og er deres hovedsponsor for NM allround på skøyter, som arrangeres på Glitre stadion 20.- 21. desember 2008.


E-CO-stipendet Ren energi til konsept for omdanning av gjødsel til energi

Pressemelding 08/08

E-CO Energi og Bellonas stipend Ren energi for 2008 tildeles selskapene Energreen AS og Stiftelsen Vekst for produktet ThermoConverter og konseptet BiEnergy. Konseptet går ut på å utvinne elektrisk energi fra forbrenningsprosesser, øke energitettheten i gjødselbasert biomasse og samtidig hindre avdamping av metan og lystgass. Stipendet ble delt ut under fornybarkonferansen Scan-ref 2. oktober.


Resultat for 1. halvår 2008: Rekordhøy kraftproduksjon for E-CO

Pressemelding 07/08

E-CO fikk en rekordhøy kraftproduksjon i 1. halvår. Oppnådd salgspris ble også god, men relativt lav områdepris i Sør-Norge slo negativt ut. Økt grunnrenteskatt medførte et noe svakere halvårsresultat enn i 2007. Resultat etter skatt ble på 584 millioner kroner mot 652 millioner kroner i 1. halvår i fjor.


18-åring skadet i høyspentulykke

En 18-åring fra Hol ble skadet da han tok seg opp på taket av Gamle Djupedal kraftstasjon i Hol ved 19-tiden onsdag 2. juli.


Resultat for 1. kvartal 2008: Et godt første kvartal for E-CO

PM 05/08

Det ble et resultatmessig godt første kvartal for E-CO i 2008. Også i år medførte prissikringsstrategien at konsernet oppnådde en høyere salgspris enn systemprisen. Konsernet oppnådde en produksjon og driftsresultat omtrent på samme nivå som i fjor. Resultat før skatt ble 836 millioner kroner som er 4 millioner kroner lavere enn fjoråret. Økt grunnrenteskatt medførte imidlertid at resultatet etter skatt ble svekket med 108 millioner kroner.


Ny kraftverksdirektør i E-CO

PM 04/08

Alf Inge Berget er ansatt som ny direktør for kraftverksoperatør i E-CO. Han kommer fra stillingen som administrerende direktør i Eltel Networks AS.


Årsresultat for 2007: Godt resultat for E-CO

PM 03/08

2007 ble nok et rekordår for E-CO Energi. Konsernet har oppnådd sin høyeste omsetning, sitt beste driftsresultat, et rekordhøyt resultat før skatt samt et årsresultat etter skatt på 947 millioner kroner. Styret foreslår et utbytte til Oslo kommune på 650 millioner kroner.


Rekordproduksjon i 2007: 11,8 TWh

PM 02/08
Oslo, 10. mars 2008

E-CO har aldri tidligere produsert mer vannkraft enn i 2007. Totalt ble det produsert 11,8 TWh i konsernet og tilknyttede selskaper. Det tilsvarer en økning på hele 30 prosent i forhold til året før.


Mer kraft i Hemsedal: E-CO utvider Brekkefoss kraftstasjon

PM 01/08
E-CO Vannkraft planlegger å øke slukeevnen og dermed redusere flomtapet i Brekkefoss kraftstasjon. Utvidelsen medfører at den årlige kraftproduksjonen øker fra 8,5 GWh til 15,6 GWh. - Prosjektet vil gi 7 GWh ny utslippsfri kraft. Det vil være et kjærkomment krafttilskudd i Hemsedal der kraftforbruket er økt kraftig de senere år som følge av økt turisme, sier adm. direktør i E-CO Vannkraft Odd Øygarden.