Mer ny kraft fra E-CO: Kraftstasjonen Hol I oppgraderes

PM 15/07
E-COs kraftstasjon Hol I ved Hovet er under oppgradering. Både turbinhjul og generatorer skal skiftes ut. Effekten økes for alle de fire aggregatene, og produksjonen øker med til sammen 15 GWh. – Vi er glade over at vi nå har underskrevet kontrakt om leveranse av turbiner og generatorer, sier adm. direktør i E-CO Vannkraft Odd Øygarden.


E-CO hovedsponsor for Teknisk museums energiutstilling

PM 14/07
E-CO utvider samarbeidet med Norsk Teknisk Museum og blir hovedsamarbeidspartner for energiutstillingen i Vitensenteret.


Resultat per 3. kvartal 2007: Fortsatt bedring av resultatet for E-CO

PM 12/07
E-CO oppnådde et godt resultat i årets ni første måneder. - Spotprisen falt kraftig i 3. kvartal, men vellykket prissikring og høy produksjon kompenserte for dette, sier adm. direktør Hans Erik Horn i E-CO Energi.


Økt grunnrenteskatt vil bremse investeringer i utslippsfri kraft

PM 11/07
– Regjeringens forslag om å heve satsen på grunnrenteskatt er et kraftig slag mot nyinvesteringer i fornybar energi, sier administrerende direktør i E-CO Energi, Hans Erik Horn. Han tror regjeringens forslag vil bremse investeringer i vannkraftproduksjon og dermed medføre økte CO2-utslipp.


Resultat for 1. halvår 2007: Solid halvårsresultat for E-CO

PM 10/07
Halvårsresultatet i 2007 er det beste i selskapets historie. Resultat etter skatt ble på 652 millioner kroner som er 59 prosent høyere enn 1. halvår i fjor. Høy produksjon og vellykket prissikring av kraftproduksjonen har bidratt til det gode resultatet. Relativt lave spotpriser har dempet belastningen for grunnrenteskatt. I tillegg har driftskostnader og finanskostnader utviklet seg i gunstig retning.


Kraftprodusenter utreder utenlandssatsing

PM 09/07
E-CO er en av ni vannkraftprodusenter som har gått sammen om å utrede mulighetene for investeringer i vannkraft utenfor Norge.


E-CO fortsetter samarbeidet med Vitensenteret

PM 08/07
E-CO forsetter det gode samarbeidet med Vitensenteret ved Teknisk Museum og har forlenget avtalen ytterligere ett år. Avtalen innebærer blant annet at skolebarn i Oslo får gratis adgang til ustillingen ”Energisk?”, men også at nye installasjoner kan se dagens lys i Vitensenteret.


Nytt kraftverk i Rosten

PM 07/07
E-COs datterselskap Oppland Energi planlegger et kraftverk i Rosten i Sel kommune. Kraftverket vil gi en årlig kraftproduksjon på mellom 180 og 200 GWh. Det tilsvarer energiforbruket til ca. 10 000 husstander. Melding om byggingen av kraftverket er nå oversendt NVE.


E-CO støtter idretten i Hallingdal

PM 06/07
E-CO har inngått nye sponsoravtaler med idrettslag og enkeltutøvere i Hallingdal. E-CO ønsker å være tilstede i lokalmiljøet også når det gjelder idretten. E-CO har derfor fornyet sponsoravtalen med idrettslagene Nesbyen, Hemsedal, Gol og Hol. I tillegg er det inngått nye avtaler med Ål og Torpo idrettslag.


E-CO stipendet ”Ren energi” er tildelt utvikler av små turbiner

PM 05/07
E-CO Energis stipend ”Ren energi” for 2007 er tildelt selskapet Energreen AS for konseptet diffGEN, som går ut på utvinne elektrisk energi fra trykkfall i væsker. Teknologien kan for eksempel benyttes til å lage små kraftverk i vannverk eller til å utnytte kjølevann fra oljerigger offshore. – Søkeren presenterer en interessant forretningsidé og har på en innovativ måte utnyttet kjent teknologi til å utvikle et eget patentsøkt forretningskonsept, sier Hans Erik Horn adm. direktør i E-CO Energi.


Resultat for 1. kvartal 2007: Resultatøking for E-CO

PM 03/07
E-CO oppnådde et meget godt resultat i 1. kvartal 2007. Resultat etter skatt økte med 52 prosent til 531 millioner kroner. Til tross for kraftig fall i spotprisen i forhold til 1. kvartal 2006 økte inntektene som følge av prissikring. Av samme grunn ble belastningen for grunnrenteskatt redusert. Reduserte driftskostnader har også medvirket til resultatforbedringen.


Årsresultat for 2006: Rekordår for E-CO

2006 ble et rekordår for E-CO Energi. Driftsinntektene økte med 215 millioner kroner fra året før. Lavere driftskostnader og netto finansposter bidro med 142 millioner kroner, men skattene økte med 249 millioner. Resultatene før og etter skatt ble et av de høyeste i konsernets historie. Høye kraftpriser og effektiv drift har skapt betydelige merverdier. Kraftprisene har i gjennomsnitt for året ligget 66 prosent over 2005, og prisene ved utgangen av 2006 ligger over prisene ved årets inngang.


E-CO støtter Vitensenteret ved Teknisk Museum

E-CO Energi har inngått samarbeid med Vitensenteret ved Norsk Teknisk Museum som innebærer at skolebarn i Oslo kan delta gratis i undervisningsopplegget "Energisk?".