SWECO Grøner overtar E-CO Tech

Det er inngått avtale mellom E-CO Energi og Sweco Grøner om salg av samtlige aksjer i E-CO Tech. Overtagelse skjer 3. januar 2006. E-CO Tech leverer rådgivningstjenester innen eldistribusjon og miljø. - E-CO Tech får med dette en eier med rådgivende ingeniørvirksomhet som kjerneområde. For E-CO Energi betyr det at vi får konsentrert oss ytterligere om vannkraft, sier E-CO Energis administrerende direktør Hans Erik Horn.


Torill Berdal ny HR-direktør i E-CO

Torill Berdal (49) er tilsatt i nyopprettet stilliing som direktør for HR og organisasjon i E-CO Energi. Hun tiltrer 16. januar 2006.


Resultat per 3. kvartal 2005: 331 millioner kroner etter skatt

E-CO oppnådde et resultat etter skatt på 331 millioner kroner per 3. kvartal 2005 mot 335 millioner kroner i samme periode i 2004. Produksjonen ble høyere enn i fjor, men oppnådd salgspris er noe lavere enn i foregående år.


Resultat for 1. halvår 2005: 307 millioner kroner etter skatt

E-CO Energis resultat etter skatt ble 307 millioner kroner mot 319 millioner kroner i 1. halvår i fjor. Konsernets prissikringsstrategi medførte at oppnådd salgspris ble høyere enn spotpris i halvåret, men lavere enn i 1. halvår 2004. Produksjonen viser en mindre nedgang i forhold til i fjor.


Resultat for 1. kvartal 2005: Godt resultat tross lavere spotpriser

Resultat etter skatt ble 304 millioner kroner mot 287 millioner kroner i 2004. Lavere spotpriser enn i fjor bidro til redusert grunnrenteskatt. Konsernets prissikringsstrategi medførte at oppnådd salgspris ble høyere enn spotpris i kvartalet. Produksjonen var tilnærmet uendret i forhold til i fjor.


E-CO Energis stipend "Ren energi" er tildelt prosjekt for småskala vindkraftverk

Svein Kjetil Haugset og Ottar André Sandvik i gründergruppen W-Power ble tildelt E-CO Energis stipend ”Ren energi” for 2005. Idéen deres er å utvikle småskala vindkraftverk i områder med dårlig infrastruktur. – Dette er et spenstig og lovende prosjekt som kan ha et stort forretningspotensial internasjonalt, sier Hans Erik Horn adm. direktør i E-CO Energi.


Årsresultat for 2004: Normalproduksjon og prissikring ga resultatfremgang

E-CO Energi fikk et årsresultat på 670 millioner kroner i 2004 mot 111 millioner i 2003. Det gir en avkastning på totalkapitalen på 8,9 prosent, mot 6,9 prosent året før. Resultatfremgangen skyldes høyere produksjonsvolum, høyere oppnådde salgspriser og lavere skatter. Gjennomsnittlig oppnådd salgspris ble 106 prosent av spotpris.


Nynas gruppen kjøper E-COs laboratorievirksomhet

Nynas gruppen er meget godt rustet for å videreutvikle produktene og tjenestene til E-CO Diagnose til beste for kundene. Kjøpet innebærer også at det inngås en samarbeidsavtale mellom E-CO Tech og Nynas. - Vi er svært tilfreds med salget og det kommende samarbeidet med Nynas, som vil styrke våre muligheter til å tilby tjenester innen energidistribusjon og miljøøkonomi til det nordiske energimarkedet, sier adm. direktør i E-CO Tech Frode Hølleland.