Resultat per 3. kvartal 2003: Høye skatter gir svakere resultat

E-CO Energi hadde per 3. kvartal 2003 et resultat etter skatter på 35 millioner. Dette er 136 millioner lavere enn i tilsvarende periode i fjor som inkluderte en salgsgevinst på 93 millioner kroner. For øvrig er en kraftig økning i skattekostnaden årsak til resultatnedgangen.


E-CO Vannkraft får tillatelse til å bygge to mindre kraftverk

Regjeringen ga i Statsråd fredag 21. november E-CO Vannkraft tillatelse til å bygge Jordal og Ryssdal kraftverk i Sunndal kommune, Møre og Romsdal. - Dette er en gledelig beslutning. Utbyggingen vil øke vår produksjon med ca 24 GWh og i praksis demonstrere en samarbeidsløsning mellom lokale grunneiere og et kraftproduksjonsselskap, sier adm. direktør Odd Øygarden i E-CO Vannkraft.


Resultat 1. halvår 2003: Høy skatt og lav produksjon bidro til svekket resultat

E-CO Energi hadde i 1. halvår 2003 et resultat etter skatter på 110 millioner. Dette er 100 millioner lavere enn i tilsvarende periode i fjor. Lav produksjon og høyt skattetrykk bidro til et svakt resultat, høye spotpriser til tross. Fjorårsresultat inkluderte dessuten en salgsgevinst på 93 millioner kroner. Driftsresultatet var på 628 millioner kroner mot 536 millioner kroner i 2. halvår 2002.


E-CO Energi støtter Den norske mor og barn undersøkelsen

E-CO Energi as bidrar med én million kroner til finansieringen av Den norske mor og barn undersøkelsen. Undersøkelsen som gjennomføres av Nasjonalt Folkehelseinstitutt er det største løftet for norsk forskning om mor og barns helse noensinne i Norge.


Høringssak om endringer i industrikonsesjonsloven: Kraftverdiene må sikres

En automatisk og ukompensert overføring av kraftverk til staten er en urett mot eierne som vil gå ut over lokal næringsutvikling og investeringer i miljøvennlig energi. Det er derfor en uakseptabel løsning, sier Hans Erik Horn, administrerende direktør i E-CO Energi.


Kraftskatt på høring: - Nytt skattesystem kan gi mer strøm

E-CO Energi tror endringer i skattesystemet kan være et effektivt virkemiddel for å øke produksjonen av miljøvennlig energi i årene fremover. Det er en av konklusjonene i et høringsnotat som er sendt Finansdepartementet.


Bellona og E-CO Energi: Samarbeider for å utvikle miljøriktige energiløsninger

E-CO Energi har besluttet å videreføre samarbeidet om utveksling av informasjon og kompetanse med Bellona. Sammen skal Bellona og E-CO utvikle miljøriktige prosjekter og sørge for gjennomslag for gode virkemidler for fornybar energi.


Resultat 1. kvartal 2003: Progressiv skatt spiser opp egenkapitalavkastningen

E-CO Energi oppnådde en økning i resultat før skatt i 1. kvartal 2003. Som følge av hard progressiv beskatning var veksten i resultat etter skatt betydelig lavere.


E-CO Partners konkurs: Driften videreføres, minimum 58 sikret arbeid

E-CO Partners konkursbo har inngått avtale med E-CO Tech as (under registrering) som sikrer minimum 50 mennesker arbeid. Avtalen innebærer at stort sett alle kundeforhold og alt utstyr overtas. Det nystiftede selskapet overtar også aksjene i E-CO Renergiplan as i Sandnes, med 8 ansatte. E-CO Tech as er heleid av E-CO Energi as. - Vi har hele tiden hatt tro på virksomheten, så dette er en svært gledelig løsning, sier administrerende direktør Hans Erik Horn i E-CO Energi.


E-CO Partner til skifteretten etter langvarig forsøk på å redde selskapet

Styret i ingeniørselskapet E-CO Partner med 85 ansatte leverer kl. 10.00 i dag konkursbegjæring til Oslo skifterett. E-CO Partner er eiet med 58 % av E-CO Energi og med 42 % av det danskeide selskapet Carl Bro Sverige AB.


Årsresultat 2002: Fortsatt lav kapitalavkastning hindrer utvikling

E-CO Energi fikk et årsresultat på 356 millioner kroner i 2002 mot 36 millioner i 2001. Driftsresultatet økte i den samme perioden med 92 millioner til 1.174 millioner kroner. Resultatforbedringen skyldes hovedsakelig engangsposter og ikke økningen i strømprisene. Største enkeltpost var salget av aksjene i Tele Danmark InterNordia (TDIN), som ga en regnskapsmessig gevinst på 102 millioner kroner. Årsresultatet gir en egenkapitalavkastning på beskjedne 4,8 prosent.


Bygg Reis Deg overtar Enøk-senteret Oslo

E-CO Partner as og Bygg Reis Deg AS har inngått en avtale om flytting av utstillingen av enøk-produkter fra lokalene på Solli plass til Bygg Reis Deg, infosenteret i Haakon VIIs gate 5.


Lederskifte i E-CO Partner

Styret i E-CO Partner har konstituert Per Morten Torvildsen som adm. direktør i E-CO Partner. Han etterfølger Birger Hestnes som slutter i henhold til avtale. Selskapet har de siste år ekspandert, men er nå over i en ny fase. Hestnes vil fortsatt utføre enkelte oppgaver for selskapet.


Kraftprodusenter: Tapte på høye strømpriser

Tall fra tre større norske strømprodusenter viser at selskapene tapte på den store økningen i strømprisene i desember. For mens strømmen ble solgt til forhåndsavtalte priser, ble skatten beregnet med utgangspunkt i den skyhøye spotprisen, skriver Aftenposten.