På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Prosjektingeniør - Hallingdal

15.01.18

Som landets nest største vannkraftprodusent har E-CO Energi et av de fremste miljøer innen drift av kraftanlegg. Vi har omfattende planer for nybygging/rehabilitering av store damanlegg de nærmeste årene i Hallingdal, og ønsker å styrke det tekniske miljøet i E-CO med byggfaglig kompetanse. Vi søker en engasjert og faglig dyktig person som vil inngå i et tverrfaglig team. Stillingen gir svært gode muligheter for bred faglig kontakt og utvikling.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Prosjektledelse og byggeledelse
 • Planlegging og gjennomføring av relevante bygg- og vassdragsprosjekter
 • Utarbeidelse av kravspesifikasjon, evaluering av tilbud, kontraktsforhandlinger og oppfølging under gjennomføring
 • Økonomiplanlegging, oppfølging i prosjekter og linjeorganisasjonen
 • Tilsyn og kontroll ved vassdragsanlegg
 • Løpende oppfølging av oppgaver innen drift og vedlikehold av våre anlegg
 • Andre relevante vassdragstekniske oppgaver

 

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Teknisk/naturvitenskapelig utdanning på høyskole-/universitetsnivå og relevant erfaring innen aktuelle fagområder
 • Prosjekt- eller byggeledererfaring, eventuelt annen relevant erfaring fra bygg- og anleggsprosjekter
 • Erfaring fra dambygging eller kraftverksutbygging er en fordel, men ikke et krav
 • Lang erfaring med oppfølging av bygge- og anleggskontrakter
 • Fleksibilitet og selvstendighet med evner til å jobbe selvstendig og i teamarbeid med et mangfold av oppgaver
 • Godt humør, gode samarbeidsevner og ansvarsfølelse
 • Kvalitetsbevisst med interesse for gode og kostnadseffektive løsninger
 • Interesse for faglig utvikling

Arbeidssted vil i hovedsak være i Hallingdal med kontorplass på Gol. Dersom behov, må vedkommende være villig til å delta for kortere perioder også i andre kraftverksområder.

Vi kan tilby:

Stillingen byr på interessante og varierte arbeidsoppgaver i et kompetansesterkt, trivelig og uformelt miljø. Du får bred kontaktflate internt og i bransjen for øvrig. Nødvendig praktisk og teoretisk opplæring vil bli gitt, samt gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, inklusiv gode pensjons-, forsikrings- og bonusordninger. Bedriften har en rekke velferdstilbud.

Er dette interessant for deg?

Ta gjerne uforpliktende kontakt med kraftverkssjef Stein Ove Helberg på 928 11 974, eller vassdragsteknisk ansvarlig Oddmund Brevik på 476 34 901.

Skriftlig søknad merket «Prosjektingeniør Hallingdal» sendes innen 18. februar til jobb@e-co.no eller til E-CO Energi AS, postboks 1050 Sentrum, 0104 Oslo.

 

E-CO Energi er et av landets ledende energikonsern. Kjernevirksomhet er å sikre optimal produksjon gjennom drift, utvikling og eierskap av selskapets anlegg. Konsernet er Norges nest største vannkraftprodusent med en middelproduksjon på ca. 13 TWh per år. Det dekker kraftbehovet til ca. 650.000 husstander. E-CO Energi har ca. 200 ansatte og drifter og eier, helt eller delvis, ca. 50 kraftverk i Sør-Norge, i hovedsak lokalisert i Aurland, Hallingdal, innlandet og Østfold. Hovedkontoret er i Oslo.