Resultat for 3. kvartal 2002: Tilfredsstillende resultat, men usikre rammevilkår

Etter årets ni første måneder har E-CO Energi oppnådd et driftsresultat på 63 milloner kroner og resultat etter skatt på 171 millioner kroner. I 2001 var tilsvarende resultater 726 millioner kroner og 25 millioner kroner.


Resultat pr. 1. halvår 2002: Lavere spotpriser delvis kompensert av høy produksjon

E-CO Energi hadde i første halvår et driftsresultat på 927 millioner kroner og et resultat før skatter på 340 millioner, mot henholdsvis 1 010 og 251 millioner kroner i tilsvarende periode i 2001.


E-COs aksjepost i TDIN solgt

E-CO Energi har solgt sine aksjer i Tele Danmark InterNordia til TDC for 160 millioner kroner. Transaksjonen omfatter også de øvrige norske eiernes aksjer.


Resultat per 1. kvartal: Noe svakere resultat som følge av lavere pris og produksjon

E-CO Energi hadde i årets tre første måneder et driftsresultat på 388 millioner kroner og et resultat før skatter på 240 millioner, mot henholdsvis 422 og 254 millioner kroner i tilsvarende periode i 2001.


Utfisjonering av Hafslund-aksjer

Generalforsamlingen i E-CO Energi as har i dag vedtatt å utfisjonere 27.026.851 A aksjer og 9.368.670 B-aksjer i Hafslund ASA til et eget, nystiftet selskap 100 % eiet av Oslo kommune.


Lavt resultat etter skatt, høye driftsinntekter til tross

E-CO Energi hadde i 2001 et årsresultat på 36 millioner kroner, mot 200 millioner kroner i 2000. Driftsresultatet var på 1.082 millioner kroner og resultat før skatter på 415 millioner kroner, mot henholdsvis 569 og 158 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor. – Driftsresultatet er godt, men vi er ikke fornøyd med avkastningen på konsernets verdier, sier administrerende direktør Hans Erik Horn.


E-CO Partner kjøper Renergi-Plan

E-CO Partner as etablerer seg i Rogaland gjennom oppkjøp av alle aksjene Sandnes-firmaet Renergi-Plan AS. – Det skjer mye interessant på energisektoren i Rogaland og vi ønsker å bidra med vår kompetanse, sier administrerende direktør Birger Hestnes i E-CO Partner.


Smart fusjon mellom partnere

E-CO Smart as fusjoneres inn i søsterselskapet E-CO Partner as. Fra årsskiftet 2002 overtok E-CO Partner samtlige eierandeler i selskapet E-CO Smart as. - Overtakelsen av E-CO Smart gjør oss bedre i stand til å utvikle vårt forretningsområde Energi, sier adm. dir. i E-CO Partner Birger Hestnes.


Hans Erik Horn ny adm. dir. i E-CO Energi

Hans Erik Horn er tilsatt som administrerende direktør i E-CO Energi. - Kraftproduksjon og kompetanse vil være våre kjerneoppgaver, sier Horn.Fyll den grønne boksen!

.