På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Visjon og verdier

 

E-COs visjon:

Sammen skal vi skape ny verdi gjennom ren energi

 

Vi skal:

·         maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning

·         være en attraktiv arbeidsgiver, med et inkluderende arbeidsmiljø

·         utøve god forretningsskikk i all vår aktivitet

 

 

Våre verdier

Engasjert, skikkelig og skapende

 

Engasjert

Vi skal ha et arbeidsmiljø som stimulerer aktivt engasjement, arbeidsglede og humør

Vi verdsetter samarbeid, kommunikasjon og kompetansedeling

 

Skikkelig

Vi skal opptre med respekt og ansvarlighet i alle sammenhenger

Vi verdsetter kvalitet, ærlighet og tillit

 

Skapende

Vi skal være opptatt av å forbedre og fornye

Vi verdsetter handlekraft og mot