På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Store verdier for mange parter

En stor kraftprodusent som E-CO skaper store verdier. For husholdninger, industri og andre som er avhengig av elektrisitet. For de ansatte som mottar lønn og betaler skatt. For vertskommuner og staten som mottar skatter, avgifter og kraft. For næringslivet som leverer varer og tjenester. For långivere som mottar renter. Og for eieren Oslo kommune som mottar utbytte.

E-CO arbeider kontinuerlig med å forvalte verdiene mest mulig optimalt, effektivisere virksomheten og bringe ny kraft inn i markedet.


 

For mer detaljert informasjon se E-COs årsrapport for 2016.