På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

E-COs ledelse

 

Høyreklikk på bildene og velg "lagre mål som" for høyoppløselig versjoner (ca. 50 Mb *.tif)

Tore Olaf Rimmereid
Administrerende direktør

Telefon: 24 11 69 10
Mobil: 909 92 515
E-post: tore.olaf.rimmereid@e-co.no 

Per-Arne Torbjørnsdal
Direktør for strategi og kommunikasjon

Telefon: 24 11 69 20
Mobil: 916 08 196
E-post: per-arne.torbjornsdal@e-co.no

 
 

Morten J. Hansen
Konstituert direktør for økonomi,
finans og risikokontroll

Mobil: 908 28 577
E-post: morten.hansen@e-co.no

Alf Inge Berget
Produksjonsdirektør

Telefon: 24 11 65 30
Mobil: 909 88 887
E-post: alf.berget@e-co.no

 
 

Hanne Baklien
Konstituert HR-direktør

Mobil: 934 17 455
E-post: hanne.baklien@e-co.no

Tore Kolstad
Direktør for energidisponering

Telefon: 24 11 65 50
Mobil: 920 86 623
E-post: tore.kolstad@e-co.no