På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Fra Christiania Elektricitetsværk til E-CO Energi

Etablering og vekst

Karl Johans gate med elektriske gatelys
Christiania kommune etablerte Christiania Elektricitetsværk i 1892. Byens aller første elektriske gatelys ble tent samme år. Hammeren kraftverk, det første større kraftverket i Norge, sto ferdig i Maridalen i 1900. Det ble sagt at Hammeren kraftverk skulle forsyne hovedstadens kraftbehov for all fremtid, i dag dekker kraftverket forbruket til 800 husstander. I 1921 ble elektrisitetsverket og gassverket slått sammen til én bedrift, Kristiania Gas- og Elektricitetsverker, som i 1930 skiftet navn til Oslo Lysverker. Kommunene Oslo og Aker ble slått sammen til en kommune i 1948, noe som gjorde at Oslo Lysverker overtok Aker Elektrisitetsverk, og overtok dermed også store fallrettigheter i Hallingdal og Vinstra.

Solbergfoss I, 1924
Både mellom- og etterkrigstiden økte kraftbehovet og dermed vannkraftproduksjonen betydelig. Byen trengte mer kraft, og vannkraft ble løsningen. I 1924 sto Solbergfossanlegget i Glomma ferdig, som da var Norges største anlegg, med 13 turbiner! Flere kraftstasjoner fulgte. I løpet av 1940- og 1950-årene ble kraftverkene Hol og Hemsil i Hallingdal bygd. I 1954 var Oslo Lysverker med i etableringen av Opplandskraft og gjennom det deltok selskapet i utbyggingen av Vinstra. Det fortsatte med utbyggingene i Uste-Nes i Hallingdal på 1960-tallet, og i 1985 utvidet man Solbergfossanlegget. Solbergfoss II er kjent for den gigantiske Kaplaturbinen, som har samme kapasitet som de 13 i Solbergfoss I. Disse store utbyggingene toppet seg med Aurlandsanleggene, et gigantanlegg i verdensmålestokk som ble bygget ut mellom 1970 og 1989.

Oppdeling og navneskifte

På 1990-tallet var det en stor omorganisering av selskapet. Bedriften ble omdannet til et aksjeselskap i 1991, og skiftet på samme tid navn til Oslo Energi AS. Oslo Energi ble i 1996 delt i to selskaper; Oslo Energi Nett AS med datterselskaper, og Oslo Energi Holding AS med datterselskapene; Oslo Energi AS, Oslo Energi Produksjon AS, Oslo Energi Konsult AS, Oslo Energi Tele AS, Oslo Energi Installasjon AS, Oslo Energi Enøk AS og Sensa AS.

Alle disse datterselskapene ble mellom 1996 og 2006 solgt eller integrert i holdingselskapet.

Konsentrasjon om vannkraft

I 1997 ble Sagefoss kraftverk kjøpt av Flekkefjord kommune. Ved to rettede emisjoner i 1997 og 1999 ble 30 prosent av Energiselskapet Buskerud Kraftproduksjon ervervet. Mellom 2001 og 2003 ble til sammen 61,35 prosent av Oppland Energi også ervervet. 

Omsetningsselskapet Oslo Energi AS og merkevaren "Oslo Energi" ble i 2001 solgt til Vattenfall. Oslo Energi Gruppen skiftet samtidig navn til E-CO Energi.

E-CO og tre andre kraftselskaper var med på å etablere Norsk Grønnkraft AS i 2004. Norsk Grønnkraft er Norges største småkraftselskap.

I desember 2004 benyttet E-CO Energi en forkjøpsrett til å kjøpe tilbake 20 prosent av aksjene i produksjonsselskapet, etter dette eier E-CO Energi 100 prosent av produksjonsselskapet E-CO Vannkraft. I 2005 ble det foretatt en omorganisering av selskapene E-CO Energi og E-CO Vannkraft. Formelt er de to separate selskaper, men i praksis drives de sammen.


Raudalen i Øvre Otta
I 2005 ble Øvre Otta anleggene satt i drift. Det er en av de største utbyggingene i Norge de siste årene. E-CO er største eier i Øvre Otta gjennom eierskapet i Opplandskraft og Oppland Energi. Utbyggingen ble i årene 2006-2008 utvidet gjennom å overføre vann fra Breidalsmagasinet, som gir en samlet utbygging på 650 GWh.

 

I juni 2009 solgte E-CO sine 30 prosent eierpost i EB Kraftproduksjon til Energiselskapet Buskerud. Som en del av avtalen kjøpte E-CO 50 prosent i kraftverkene i Embretsfoss. EB og E-CO skal sammen investere ca. 730 millioner kroner i utvidelsen av Embretsfoss kraftstasjon. Det nye kraftverket Embretsfoss IV skal sammen med Embretsfoss III produsere i alt 330 GWh i året. I 2014 solgt E-CO og de andre eierne Norsk Grønnkraft til Aquila Capital.

 

I august 2017 kjøpte E-CO Energi 90 prosent av vannkraftproduksjonen til Hafslund på 2,8 TWh (E-COs andel). Sammen med Solbergfoss utgjør disse kraftverkene i dag kraftverksområdet Glomma.

 

For tiden deltar E-CO Energi i byggingen av fire store vannkraftverk, Rosten og Nedre Otta i Sel og Vågå kommuner i Gudbrandsdalen, Vamma 12 i Glomma og Tolga i Østerdalen.

 

I dag eier og drifter E-CO Energi helt eller delvis mer enn 50 kraftverk i hele Sør-Norge, som har en samlet middelproduksjon på over 13 TWh per år.

 

Du finner flere eksempler fra E-COs over 125 årige historie på våre Facebook-sider, følg tidslinjen fra oppstarten i 1892.


Følg oss på Facebook!

 

 

Følg E-CO Energi på Facebook!

 

Via tidslinjen på Facebook kan du blant se hendelser i E-COs over 125 årige historie.