Opprustings- og utvidelsesprosjekter i Aurland

Denne seksjonen inneholder saker om E-COs ulike opprustings- og utvidelsesprosjekter i Aurland. Planene vil til sammen gi over 400 MW økt installert effekt og en årlig produksjonsøkning på 25-40 Wh.


Nypumpestasjon i Aurland snart ferdig

En ny kraftig pumpe i vannveiene ovenfor Aurland 2 vil gi E-CO Energi større fleksibilitet og åpning for å kunne håndtere vann mer optimalt. Anlegget er planlagt idriftsatt i løpet av høsten 2013.


Aurlandsplaner ett skritt videre

Direktoratet for Naturforvaltning (DN) har gitt E-CO unntak fra samlet plan for nye utbyggingsplaner i Aurlandskraftverkene. Planene vil til sammen gi over 400 MW økt installert effekt og en årlig produksjonsøkning på 25-40 GWh.


E-COs kommentarer til høringsuttalelser om skredsikring i Aurland

E-CO Vannkraft as har i samarbeid med Aurland kommune meldt om et prosjekt om "Overføring av vann til Viddalsmagasinet for skredsikring i Flåm og Flåmsdalen" til NVE 15.12.2009. Meldingen har vært på høring og det er mottatt høringsuttalelser fra flere instanser. E-CO gir her sine kommentarer til de enkelte punktene i uttalelsene som har kommet inn.


NVE bidrar til sikring mot fjellskred i Aurland

Pressemelding 01/10

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag offentliggjort at de åpner for konsesjonsprosess for sikringstiltak mot potensielt fjellskred i Aurland kommune. E-CO har sendt melding til NVE om gjennomføring av sikringstiltaket. Fjellmassivet som skal dreneres ligger ovenfor Flåmsdalen, Flåm sentrum og Sognefjorden. Et fjellskred vil medføre fare for liv og helse og kunne gi store materielle skader i området.


Meldingsarbeidet for kraft-/skredsikringsprosjekt i Aurland startet

E-CO har satt i gang arbeidet med å utarbeide melding om overføring av vann fra fjellmassivet Stampa til Viddalsmagasinet. Ask Rådgivning er leid inn for å utføre meldingsarbeidet som forventes å være ferdig for oversendelse til NVE i oktober.


Kraftutbygging som skredsikring i Aurland

Det er dokumentert at et stort fjellparti er i bevegelse mot Aurlandsfjorden og Flåm. E-CO og Aurland kommune har i samarbeid med geotekniske eksperter vurdert tiltak som kan redusere skredfaren. Det beste tiltaket er å overføre vann til Viddalsmagasinet og benytte dette til kraftproduksjon. Det vil kunne gi inntil 200 GWh økt vannkraftproduksjon og dermed bedre økonomien for skredsikringstiltaket.Kontakt skredsikring Aurland

Halvor Kr. Halvorsen
halvor.halvorsen@e-co.no 

Tlf. 24 11 65 11
Mob. 97 50 50 51