Nedre Otta kraftverk


E-CO Energi bygger sammen med Eidefoss og Eidsiva Energi vannkraftverket Nedre Otta i Sel og Vågå kommuner. Kraftverket er i dag Norges største vannkraftprosjekt og vil produsere nok kraft til over 15 000 husstander (315 GWh). Prosjektet har en kostnadsramme på 1,2 milliarder kroner og er planlagt å stå ferdig våren 2020.

Nedre Otta kraftverk skal nytte fallet i Ottaelva mellom eksisterende dam i Eidefossen og til ca. 300 m oppstrøms Grindhølen, en strekning på ca. 10 km.

Naturinngrepene er relativt små fordi eksisterende dam ved Eidefossen kraftverk skal brukes og kraftverket i all hovedsak bygges i fjell. Konsekvensene ved utbyggingen er i hovedsak knyttet til redusert vannføring på den berørte elvestrekningen, men pålegg om en relativt høy minstevannføring og en særskilt forbislipping av vann midt på sommeren, vil sikre at rafting, padling og sportsfiske kan fortsette tilnærmet som før.

Nedre Otta blir bygd ut

Pressemelding 05/16

Eidefoss, sammen med E-CO Energi og Eidsiva (som eiere av Opplandskraft), har besluttet å investere 1,2 milliarder kroner i vannkraftverket Nedre Otta i Sel og Vågå kommuner. Kraftverket er i dag Norges største vannkraftprosjekt og vil produsere nok kraft til over 15 000 husstander (315 GWh). Det er planlagt å stå ferdig våren 2020.


Pressemelding fra Opplandskraft: Konsesjon til Nedre Otta

Regjeringen har i Kongen i statsråd i dag gitt konsesjon til utbygging av Nedre Otta kraftverk i Sel og Vågå kommuner. Kraftverket er Norges største vannkraftprosjekt under planlegging, og vil gi vel 240 GWh ny kraft. Det tilsvarer forbruket til ca. 12 000 husstander.


NVE anbefaler utbygging av Nedre Otta kraftverk

Nedre Otta er Norges største vannkraftprosjekt under planlegging. NVE avga 25.06.14 positiv innstilling til Olje- og energidepartementet (OED). NVE mener nytten av tiltaket er større enn ulempene, og har lagt vekt på at Nedre Otta kraftverk med avbøtende tiltak som foreslått vil gi ca. 297 GWh fornybar energi.


Konsesjonssøknad for Nedre Otta inne

Eidefoss og Opplandskraft, som E-CO eier ca. 40 prosent av, har sendt konsesjonssøknad for kraftutbyggingsprosjektet Nedre Otta. Prosjektet er utredet med to alternativer, Pillarguri og Åsåren, som vil gi henholdsvis 352 og 304 GWh ny utslippsfri kraft.


Melding for Nedre Otta sendt NVE

Opplandskraft, der E-CO eier ca. 40 prosent, planlegger sammen med Eidefoss et nytt kraftverk i Nedre Otta. Prosjektet vil bli utredet med to alternativer, Pillarguri og Åsåren, som vil gi henholdsvis 387 og 316 GWh ny utslippsfri kraft. Melding er nå ute på høring.Nedre Otta

Les mer om kraftverksprosjektet Nedre Otta på nedreotta.no

 

Web-kamera inntak

Web-kamera maskinsal