På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Anskaffelser i E-CO

E-CO Energi skal ha ensartede prinsipper for innkjøp som skal sikre kostnadseffektive og profesjonelle anskaffelser som er til det beste for konsernet.

E-CO benytter Achilles (UNCE) prekvalifikasjonsordning for utvelgelse av leverandører, slik at Leverandørene må være kvalifisert der for å få tildelt kontrakt.

Mer informasjon av UNCE på: Achilles.com.

PB 1817
4801 Arendal
Tlf.: +47 370 63 530