På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Anskaffelser i E-CO

E-CO Energi skal ha ensartede prinsipper for innkjøp som skal sikre kostnadseffektive og profesjonelle anskaffelser som er til det beste for konsernet.

Leverandør som øsker å handle med E-CO skal fortrinnsvis være registrert og funnet kvalifisert i Sellihca – energibransjens kvalifikasjonsordning.

For å bli prekvalifisert må man ta kontakt med:
Sellihca Qualification
PB 1817
4801 Arendal
Tlf.:+47 370 63 530

Mer informasjon finnes på Sellichas nettsider.