På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

I 1947 begynte det for alvor

Den endelige planleggingen av "Stor-Vinstra" foregikk i hemmelighet under den andre verdenskrig. Da krigen var over startet forhandlingene om dannelsen av et utbyggingsselskap. Den 2. august 1946 ble Vinstra Kraftselskap konstituert med utbygging av Vinstra-vassdraget som hovedmål.

Eierstrukturen i selskapet er:

  • E-CO Energi 40/60 - 66,67 %
  • Eidsiva Vannkraft 17/60 - 28,33 &
  • Stange Energi 3/60 - 5,00 %

Kraftstasjonen
Etter utvidelsen i 1989 med nytt aggregat på 100 MW er kraftstasjonen med vannveier blitt forholdsvis komplisert. Anlegget har to forskjellige vannveier med forskjellig tapsforhold i tillegg til aggregater med ulike virkningsgrader.Tekniske data

 

 

Brutto fallhøyde

Maksimal vannføring

Aggregater

Midlere årsproduksjon

Bestemmende årsproduksjon               

448 m

83 m 3 /sek

4 x 50 MW / 1 x 100 MW

1070 GWh

920 GWh