På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Et kulturminne og et kraftverk

Det var i Maridalen den første vannkraftutbyggingen som skulle gi hovedstaden elektrisk strøm startet for over hundre år siden. På den tiden trodde man at Hammeren kraftverk skulle dekke hovedstadens elektrisitetsbehov for all fremtid!

Hammeren

Hammeren er fremdeles i drift selv om den i dag like mye er et kulturminne som en produksjonsenhet. Anlegget bærer på en historie om pionérvirksomhet og modig ingeniørarbeid. Det er E-COs eldste vannkraftverk, og står for starten på en eventyrlig utvikling innen utnyttelse av naturens rene energi.

Arbeidet begynte med at det ble bygd en dam ved utløpet av Skjærsjøen. Vannet fra nedslagsfeltene i denne delen av Nordmarka renner ut her.

Selve kraftverket ble plassert 2,5 kilometer nedenfor dammen. På den måten fikk man utnyttet fallet mellom Skjærsjøen og Maridalsvannet. Vannet måtte ledes ned i store rør, og det var en betydelig utfordring å konstruere rør som skulle tåle det voldsommet trykket. Løsningen ble tykke stålrør av skipskvalitet innkjøpt fra Skottland. Rørene ble klinket sammen for hånd på stedet.

Prosjektet var nybrottsarbeid. Ingen av de involverte hadde gjort dette før. Arbeiderne slet tungt med enkelt utstyr, og det meste av arbeidet måtte utføres med muskelkraft.

I år 1900, etter bare to års anleggsperiode, var det dristige prosjektet gjennomført. Hammeren kraftstasjon sto ferdig og fungerte som planlagt. Det ble en stor seier for den nye teknologien. Byen og ikke minst det nye transportmiddelet sporveien, fikk sin etterlengtede strøm.

I 1927 ble stasjonen bygd om og de seks aggregatene erstattet med ett stort aggregat på 5000 kW. Men det skulle vise seg at Hammeren ikke på noen måte kunne dekke hovedstadens elektrisitetsbehov "i all fremtid". Anlegget dekker i dag normalbehovet til 800 husstander. Til tross for den beskjedne produksjonen, er Hammeren et viktig og verdifullt kulturminne.Kraftverksdata    
    HAMMEREN
Nedslagsfelt

km 2

ca. 153,5

Tilsig

mill. m 3

116

Magasinkapasitet

mill. m 3

78,3

Driftstunnel lengde

km

2,4

Fallhøyde

m

108

Installert aggregat

MW

4,9

Midlere årsproduksjon

GWh

16

Maksimal slukeevne

m 3 /sek

6,75

Generator

MVA

5,4

Transformator

kV

5,5/10,5

Byggeår påbegynt  

1898

Avsluttet bygging  

1900

   

(Ombygd i 1927, rørgate skiftet ut 2014)

Hammeren maskinsal

E-COs øvrige kraftverk eies og driftes av  E-CO Energi AS .


BROSJYRE OM HAMMEREN
 
Kulturminnefaglig rapport

I forbindelse med utskifting av rørgata på Hammeren kraftverk er det laget en kulturminnefaglig rapport som dokumenterer Hammeren kraftverks historie og endringer som er gjort i forbindelse med utskiftingen av rørgata.