På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Produksjonsområde og naturperle

I 1949 ble Francis-turbinen med verdens til da største fallhøyde satt i drift. Stedet var Hallingdal, og kraftstasjonen var Hol I.

Gjennom et system av tunneler blir vannet ført til stasjonen. Den lengste tunnelen er 17 kilometer lang, og den har et tverrsnitt på 5 meter. Fallet ned til stasjonen er 400 meter. Dette gir et voldsomt vanntrykk. Dimensjonen på utbyggingen vakte stor begeistring i samtiden. Den ble et symbol på den moderne teknikks enorme muligheter.

I 1953 fortsatte prosjektet med byggingen av Hol II og Hol III. Disse stasjonene ble bygget på en helt ny måte, de ble bygget fullstendig inne i fjellet. På den måten ble de nærmest usynlige. Etter hvert kom også turen til elva Hemsil som renner gjennom Hemsedal. Kraftverket Hemsil I ble lagt midtveis oppe i Hemsedal, mens Hemsil II ble lagt til Gol. Øverst i dalen ligger de to minste kraftverkene, Brekkefoss og Gjuva.

Siste delen av utbyggingen av Hallingdalsvassdraget, omfattet det store fallet som utgjøres av Usta og hovedelven mellom Strandefjorden og Nes. Tilløpstunnelen til Nes har en lengde på overt tre mil og et tverrsnitt på 8x8 meter. Dette er en av de største kraftverkstunneler i verden.

Magasinene i Hallingdal rommer til sammen 1600 millioner kubikkmeter vann. Totalt sett leverer anlegget 4 milliarder kWh i et normalår. Med dette er Hallingdals fagre fjellområder lverandør av energi til 200 000 eneboliger i Norden.

På Gol ligger også kraftsentralen som fjernstyrer produksjonen i et stort antall krafverk i Norge.

Energiproduksjon i et vakkert naturområde
I Norge er vi kjent for å være nært knyttet til naturen. Å gå tur er et begrep som de aller fleste av oss har et positivt forhold til. Vi er opptatt av å bevare naturen, og vi bruker den til fritid og rekreasjon.

De vakre fjellen i Hallingdal byr på mer enn naturopplevelser. De er også et viktig produksjonsområde. Regndråpene som faller i disse naturskjønne omgivelsene blir til den energi som kreves for å opprettholde vårt moderne liv.

Til å være en av våre større industrier, krever produksjon av vannkraft i dag svært lite synlige inngrep i naturen. Den foregår dessuten fullstendig uten forurensing. Våre største produksjonsområder er faktisk blant landets mest populære turistområder.

Kraftverksdata:

 

 

GJUVA

BREKKE-
FOSS

HEMSIL I

HEMSIL II

NES

Nedslagsfelt

km 2

40

218

225

896

2420

Tilsig

mill. m 3

34

 

250

707

2188

Magasin-
kapasitet

mill. m 3

34

 

205

239

1347

Driftstunnel
lengde

km

1,5

0,5

15

15

31,6

Fallhøyde

m

410

38

540

370

285

Installert
aggregat

MW

10

1,6

2x35

2x50

4x62,5

Midlere
produksjon

GWh/år

30

9

293

552

1330

Makimal
slukeevne

m 3 /sek

3

4,5

16

30

110

Generatorer

MVA

11

2

2x39

2x46

4x70

Trafoer

kV

11

21

2x50

2x46

4x70

Byggeår
påbegynt

 

1956

1957

1957

1957

1962

Avsluttet
bygging

 

1957

1957

1960

1960

Oppgradert
2005 og 2006

1967

 

 

 

   HOL I

HOL II

HOL III

USTA

Nedslagsfelt

km 2

725

902

939

539

Tilsig

mill. m 3

790

955

986

662

Magasin-
kapasitet

mill. m 3

870

0,7

0,9

476

Driftstunnel
lengde

km

17,3/4,5

0,07

3,75

22,1

Fallhøyde

m

308/408

48

98

540

Installert
aggregat

MW

2x45/2x50

26

2x30

2x90

Midlere
produksjon

GWh/år

712

95

228

780

Makimal
slukeevne

m 3 /sek

56

71

75

40

Generatorer

MVA

2x50/2x55

33

2x35

2x100

Trafoer

kV

2x9,5/400

12/400

2x12/300

2x13,5/300

Byggeår
påbegynt

 

1940

1953

1953

1962

Avsluttet
bygging

 

1956
Oppgradert 2009-2012

1957

1958

1965

 


BROSJYRE HALLINGDAL

Forside Hallingdal
 

Last ned (811 kb)