På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Eidsvollsverkene

03.08.17

Fakta

 

Byggeår
1978-2005

 

Antall aggregater
4 (3 Kaplan, 1 Francis)

 

Samlet ytelse
3,9 MW

 

Middelårsproduksjon
23 GWh

   

Slukeevne
13-17 kubikkmeter per sekund

Hafslund kjøpte i 1993 fem kraftverk med tilhørende anlegg og rettigheter av Mathiesen-Eidsvold Værk. Ett av kraftverkene ble i 1999 overdratt til Akershus Energi. Kraftverkene ligger langs Andelva i Eidsvoll kommune og har betegnelsene Mago B, Mago A, Mago C og Mago D, nevnt i rekkefølge etter beliggenhet ovenfra og nedover. Kraftproduksjonen i Eidsvoll-verkene utgjør mindre enn 1 prosent av Hafslunds samlede kraftproduksjon.

Mago B ligger ved utløpet av Hurdalssjøen og ble satt i drift i 2005. Det erstattet et tidligere kraftverk fra 1960. Mago A, Mago C og Mago D ble satt i drift i perioden 1978-1984. Kraftverkene har ett aggregat hver.

Sagdammen, som regulerer vannstanden i Hurdalssjøen og vannføringen i Andelva, eies av Glommen og Laagens Brukseierforening. Samlet fallhøyde mellom Hurdalssjøen og utløpet i Vorma er 53 meter.

I august 2017 kjøpte E-CO Energi  90 prosent av aksjene i det som har vært Hafslunds vannkraftvirksomhet. De resterende 10 prosent er eid av Svartisen Holding. Hafslunds vannkraftproduksjon er nå samordnet med E-COs eksisterende virksomhet og utgjør sammen med Solbergfoss Glomma kraftproduksjonsområde.