På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Hafslund kraftverk

Fakta

 

Byggeår
1899-1956

 

Antall aggregater
4 (Francis)

 

Samlet ytelse
31 MW

 

Middelårsproduksjon
145 GWh

 

Fallhøyde
20,5 m

 

Slukeevne
200 kubikkmeter per sekund

Kraftutbyggingen i Sarpsborg startet i 1896 i regi av et interessentfellesskap ledet av Hafslunds grunnlegger, Knud Ørn Bryn. Kraften skulle hovedsakelig brukes i en karbidfabrikk – den første elektrokjemiske bedriften i Norge – som ble oppført på jordene sør for Hafslund Hovedgård.

Det første aggregatet ble satt i prøvedrift i januar 1899, og de øvrige fem ble satt i drift samme år. I 1936-37 og 1954-56 ble kraftverket utvidet og ombygd. I 1999 ble fire aggregater nedlagt. Kraftverket består i dag av fire Francis-aggregater som ble totalrehabilitert i 1999-2002. Hafslund kraftverk er et av Norges eldste i drift.

I august 2017 kjøpte E-CO Energi  90 prosent av aksjene i det som har vært Hafslunds vannkraftvirksomhet. De resterende 10 prosent er eid av Svartisen Holding. Hafslunds vannkraftproduksjon er nå samordnet med E-COs eksisterende virksomhet og utgjør sammen med Solbergfoss Glomma kraftproduksjonsområde.