På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Vamma kraftverk

Fakta

 

Byggeår
1907-1944
1967-1971

 

Antall aggregater
11 (10 Francis og 1 Kaplan)

 

Samlet ytelse
215 MW

 

Middelårsproduksjon
1350 GWh

 

Fallhøyde
28,5 m

 

Slukeevne
950 kubikkmeter per sekund

Vamma kraftverk utnytter fallet i en rekke stryk mellom Kykkelsrud og Vamma. Kraftverket er Norges største elvekraftverk.

Norsk Hydros grunnlegger Sam Eyde etablerte Vamma Fossekompagnie i 1902 med formål å bygge et kraftverk som skulle forsyne en planlagt kunstgjødselfabrikk på Skjørten ved Vamma med strøm. Utbyggingen av Vamma kraftverk startet i 1907. I 1912 skrinla imidlertid Eyde planene om kunstgjødselfabrikken, og solgte fossekompaniet med det uferdige kraftverket og alle tilhørende rettigheter til Hafslund.

I 1915 fullførte Hafslund første byggetrinn og satte i drift de to første aggregatene. Fram til 1927 ble ytterligere seks Francis-aggregater satt i drift. Den "gamle" delen av kraftverket ble fullført med de to siste Francis-aggregatene i 1944.

I perioden 1967-1971 ble kraftverket komplettert med sitt ellevte aggregat (Kaplan) – et av de største lavtrykksaggregatene i Europa med en ytelse på 110 MW og en slukeevne på 450 kubikkmeter vann per sekund. Kaplan-aggregatet er plassert i egen bygning i forlengelsen av den gamle kraftstasjonshallen.

I august 2017 kjøpte E-CO Energi  90 prosent av aksjene i det som har vært Hafslunds vannkraftvirksomhet. De resterende 10 prosent er eid av Svartisen Holding. Hafslunds vannkraftproduksjon er nå samordnet med E-COs eksisterende virksomhet og utgjør sammen med Solbergfoss Glomma kraftproduksjonsområde.

Det bygges nå et nytt, stort kraftverk ved Vamma i Glomma - Vamma 12. Aggregatet utføres som en separat enhet i eget bygg på vestsiden av Glomma, og blir i realiteten en ny kraftstasjon, med felles dam med det eksisterende kraftverket.

Det nye aggregatet vil ta over produksjon fra de nåværende aggregatene og produsere over 1000 GWh (millioner kilowattimer) strøm i året. Av dette er om lag 230 GWh helt ny kraft, mens det resterende vil erstatte produksjonen i eksisterende aggregater. Merproduksjonen tilsvarer forbruket i 11 500 eneboliger.

Byggingen startet høsten 2015, og prosjektet er planlagt ferdigstilt våren 2019.

Se deg om inn på Vamma (360-graders visning)

Se deg om ute på Vamma (360-graders visning)