På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Fellesanlegget Kykkelsrud-Fossumfoss

Kraftutbyggingen på Kykkelsrud startet i 1900, og de to første aggregatene i Kykkelsrud kraftverk ble satt i drift i 1903. Ferdig utbygd hadde kraftverket tolv aggregater. De siste tre aggregatene i det gamle kraftverket på Kykkelsrud ble tatt ut av drift i 2008.

Opprinnelig hadde Oslo Lysverker fallrettighetene til Fossumfoss, mens Hafslund var eier av fallet i Kykkelsrud. Selskapene ble enige om å gjennomføre en felles utbygging av fossefallene tidlig på 1960-tallet – benevnt Fellesanlegget Kykkelsrud-Fossumfoss. Anlegget fikk i perioden 1962-1964 to aggregater, og i 1982-1985 ble kraftverket utvidet med et tredje aggregat. Samlet har aggregatene en ytelse på 190 MW. I 1996 kjøpte Hafslund Oslo Lysverkers andel i bytte mot aksjer.

Etter at de siste aggregatene i gamle Kykkelsrud kraftverk tatt ut av produksjon, startet byggingen av et nytt aggregat på 40 MW, plassert i et eget bygg i inntakskanalen til det gamle kraftverket. Det nye aggregatet utgjør det fjerde aggregatet i Fellesanlegget Kykkelsrud-Fossumfoss, og ble offisielt åpnet 3. august 2011.

I august 2017 kjøpte E-CO Energi  90 prosent av aksjene i det som har vært Hafslunds vannkraftvirksomhet. De resterende 10 prosent er eid av Svartisen Holding. Hafslunds vannkraftproduksjon er nå samordnet med E-COs eksisterende virksomhet og utgjør sammen med Solbergfoss Glomma kraftproduksjonsområde.

 

Fakta

 

Byggeår
1963-1985
2008-2011

 

 Antall aggregater
4 (Kaplan) 

 

Samlet ytelse
230 MW

 

Middelårsproduksjon
1265 GWh

 

Fallhøyde
26,5 m

 

Slukeevne
1025 kubikkmeter per sekund