På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Et gigantanlegg i verdensmålestokk

Når du kommer til Aurland første gang, er det sannsynligvis de dramatiske fjellene du fester deg ved. Hvert år kommer et stort antall turister hit på jakt etter naturopplevlser.

Men du kan se Aurland på to måter. Aurland har enorme vannressurser med et betydelig antall ferskvann spredt utover store fjellområder. Her er det i tillegg store fallhøyder. Utnytting av disse vannressursene har gjort Aurland til en av Norges rikeste kommuner.

Kraftutbyggingen i Aurland startet sommeren 1969. Aurland var på den tiden uten veiforbindelse. Bygging av veier måtte derfor skje først. Det ble bygd mer enn 160 kilometer med anleggsvei gjennom svært vanskelig terreng. Der det ikke var mulig å bygge vei, tok de i bruk noe helt nytt den gangen: Helikopter.

Kraftutbyggingen i Aurlandsdalen er et sirlig nettverk av dammer, tunneler og kraftstasjoner. Det samme vannet blir utnyttet flere ganger når det passerer gjennom de forskjellige kraftstasjonene på sin vei nedover fra høyfjellet til fjordbunnen.

Aurland 1 maskinsal

Prosjektet var gigantisk i verdenssammenheng. 37 fjellvann var med i utbyggingen. Det ble bygget 11 demninger og 11 bekkeinntak. Da alle de fem kraftverkene sto ferdig i 1989, produserte de til sammen 2,6 TWh. Dette utgjør nær 30 prosent av E-COs samlede årsproduksjon i dag.

Aurlandsdalen er fremdeles en perle i norsk natur, mye takket være innsats fra miljøvernerne. Idyllene er de samme, og tilreisende og fastboende kan nyte naturen som tidligere. Fiskemulighetene er også godt tatt vare på i elvene som er bygget ut. E-COs eget oppdrettsanlegg i Aurland setter årlig ut 30 000 sjøørret og 10 000 laks. I selve Aurlandsdalen merker man lite til en av de største kraftutbyggingene landet vårt har sett.

Kompetanse videreført av oljeindustrien
Regndråpene som faller i Aurlands naturskjønne omgivelser omgjøres til den energi som kreves for å opprettholde vårt moderne liv. Våre fjell er paradoksalt nok også våre produksjonsområder. Anleggene i Aurland står fortsatt som en av de mest vellykkede utbygginger i moderne tid.

Men utbyggingen skulle vise seg å få enda større betydning for Norge. Ekspertisen man tilegnet seg har i ettertid vært en verdifull norsk eksportvare. Den kunnskap og kompetanse som man utviklet innen betong og fjellteknologi var delvis grunnleggende for dne norske oljeindustrien, som ble basert på støpte betongplattformer.

Oppgradering
Mellom 2003 og 2007 ble de tre aggregatene i Aurland 1 oppgradert fra 250 til 300 MVA og installert effekt fra 225 til 280 MW. Oppgraderingen ga også noe økt virkningsgrad som har medført en økt årlig produksjonsevne på 12 GWh.

Kraftverksdata:

    AURLAND I AURLAND II AURLAND III
Nedslagsfelt km 2 56 339     92 92
Tilsig mill. m 3 79 560     171 145
Magasin-kapasitet mill. m 3 196 10     189 448
Driftstunnel lengde km 3 10     18  
Fallhøyde m 840 110     480 400
Installert aggregat MW 3x280 2x31,5     72 2x135
Midlere produksjon GWh/år 2015 178     218 350/281
Maksimal slukeevne m 3 /sek 111 68     15 79
Generatorer MVA 3x300 3x35/80 2x150
Trafoer kV 420/15,5 380/66/9,5 420/15,5/7,75
Byggeår påbegynt   1969 1979 1975
Avsluttet bygging   1989 1983 1979
Oppgradert 2016/2017
Oppgradert 2003-2007
         
    VANGEN REPPA LEINAFOSS
Nedslagsfelt km 2 140 15 244
Tilsig mill. m 3 158 25 416
Magasin-kapasitet mill. m 3 3 17 11
Driftstunnel lengde km 4030 4718 0,4
Fallhøyde m 55 400 55
Installert aggregat MW 38 9 3,4/1,4
Midlere produksjon GWh/år 105 24 23
Maksimal slukeevne m 3 /sek 80 3 10
Generatorer MVA 35 10 3,8/1,6
Trafoer kV 68/6 68/4,3 22/6,6
Byggeår påbegynt   1976 1980 1993
Avsluttet bygging   1980 1983 1994


 


BROSJYRE AURLAND
 
Aurlandsutbyggingen

 

Historisk ustilling om Aurlandsutbyggingen laget i forbindelse med 40-års markeringen av at det første aggregatet i Aurland ble idriftsatt.