På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Bli med å fylle den grønne boksen!

Gå til gronnboks.noPlanetens tilstand - Den globale oppvarmingen fører til at havet stiger. I store deler av verden blir det mer ørken og lavere matproduksjon. I Norge får vi kortere vintre og flere stormer.

Løsninger – Vi vet at fornybar energi som vannkraft er en del av løsningen. Vannkraft slipper ikke ut klimagasser. Tvert i mot fører ny vannkraftproduksjon til at kraftproduksjon som slipper ut klimagasser kan reduseres og utsippene blir mindre. Her kan vi bidra, og derfor har E-CO sammen med andre energibedrifter i Norge gått sammen om å lage Grønn boks. Vi vil fylle den grønne boksen med klimaløsninger – og vi trenger flere som vil ha en endring.

E-CO er med – er du? Lær mer, gjør noe, si i fra eller ta en relevant utdannelse og jobb med fornybar energi.

På disse sidene kan du:

Søke ledige stillinger

Lese om hva folk i E-CO jobber med

 

Du kan også gå inn på gronnboks.no og lære mer om fornybar energi og hva du kan gjøre for å redusere klimautslippene.

Se filmen