På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

E-CO Energi - Ren verdiskaping

E-CO Energi er et av Norges ledende energikonsern. Kjernevirksomheten er eierskap, drift og utvikling av vannkraftanlegg samt forretningsutvikling. Morselskapets hovedoppgaver er strategiutvikling, finans, økonomi og informasjon. Konsernet er Norges nest største vannkraftprodusent med en middelproduksjon på ca. 10 TWh per år. Det dekker kraftbehovet til ca. 500 000 husstander. Produksjonskapasiteten er ca. 2 800 MW.

E-CO Energi Holding as eies av Oslo kommune . De øvrige virksomhetene er organisert i selskapene E-CO Energi og Oslo Lysverker. E-CO Energi har ca. 170 medarbeidere.

E-CO er representert over hele Sør-Norge - se oversikten over våre kraftanlegg

Eierposisjoner:


E-COs kraftanlegg


Interaktivt kart over våre kraftverk. Trykk på bildet for å åpne.

REN KRAFT


Hvordan lager man egentlig elektrisitet av vann? Trykk på Les mer lenken under og finn ut.

Film om vannkraft og E-CO

Se denne filmen om vannkraftproduksjon generelt, kraftmarkedet og E-CO Energis virksomhet og historie.