Om E-CO

E-CO er i dag et av Norges ledende energikonsern. Konsernet er Norges nest største vannkraftprodusent.

 

Kjernevirksomheten er eierskap, drift og utvikling av vannkraftanlegg samt forretningsutvikling. Morselskapets hovedoppgaver er strategi-utvikling, finans, økonomi og informasjon. E-CO eies 100 prosent av Oslo Kommune.

 

Eierposisjoner: 

 

Selskapet drifter og eier, helt eller delvis mer enn 60 kraftverk i Sør-Norge, i hovedsak lokalisert i indre Sogn, Hallingdal, Oppland og indre Østfold. Se oversikten over våre kraftanlegg.

 

  

VISJON: Ledende vannkraftprodusent - kompetent og skapende

 

Vi skal:
• maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning
• være en attraktiv arbeidsgiver, med et inkluderende arbeidsmiljø
• utøve god forretningsskikk i all vår aktivitet

 

VERDIER: Engasjert, skikkelig og skapende

 

Engasjert
Vi skal ha et arbeidsmiljø som stimulerer aktivt engasjement, arbeidsglede og humør. Vi verdsetter samarbeid, kommunikasjon og kompetansedeling.

 

Skikkelig
Vi skal opptre med respekt og ansvarlighet i alle sammenhenger. Vi verdsetter kvalitet, ærlighet og tillit.

 

Skapende
Vi skal være opptatt av å forbedre og fornye for å opprettholde høy kompetanse, kvalitet og verdiskaping.
Vi verdsetter initiativ, handlekraft og mot.