2010 i korte trekk

Her finner du en oppsummering av driften i forretningsåret 2010, inkludert tabell med nøkkeltall. Resultatet før skatt for 2010 ble 2.811 millioner kroner mot 2.909 millioner kroner i 2009. Årsresultatet etter skatt ble 1.200 millioner kroner mot 1.762 millioner kroner i foregående år. Korrigert for gevinsten ved salg av vår 30 prosentsandel i EB Kraftproduksjon AS i 2009, økte resultatet før skatt med 661 millioner kroner og etter skatt med 190 millioner kroner.

Les mer...

Adm. dir har ordet

Vi i E-CO har lagt bak oss nok et begivenhetsrikt år. En av mange viktige begivenheter var åpningen av den nye Stolsvassdammen. Den dokumenterer at vi er i stand til å gjennomføre store prosjekter som står til 20 i stil og innhold. I dette prosjektet, som i alt annet vi gjør, handler det om at E-CO består av mennesker som er svært dyktige og innsatsvillige i jobben sin, skriver administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid.

Les mer...

Om E-CO

E-CO er i dag et av Norges ledende energikonsern. Konsernet er Norges nest største vannkraftprodusent.

Les mer...

Årsberetning 2010

Styrets årsberetning med kommentarer til driften og resultatet i 2010, samt vurdering av den fremtidige utviklingen.

Les mer...

Miljørapport 2010

E-CO har i 2010 videreført arbeidet med å forbedre selskapets rutiner for miljørapportering. Det rapporteres på et definert sett av indikatorer som dekker status for de viktigste miljøaspektene ved E-COs aktiviteter.

Les mer...

Regnskap med noter

2010 ble et godt år for E-CO Energi. Årsresultatet etter skatt ble 1 200 millioner kroner, mot 1 762 millioner kroner året før. Driftsinntektene økte med 711 millioner kroner til 4 076 millioner kroner. Styret foreslår et ekstraordinært utbytte til Oslo kommune på 2.000 millioner kroner i tillegg til det ordinære utbyttet på 800 millioner kroner.

Les mer...

Ord og uttrykk

Definisjoner og forklaringer av en del vanlige ord og uttrykk i kraftbransjen.

Les mer...

Last ned årsrapport

E-CO har de siste årene kun lagt ut årsrapport på nett. Du kan enten navigere deg rundt i nett-versjonen du leser nå eller laste ned årsrapporten som pdf-dokument. Det gjør du her.

Les mer...