KOMPETENT, FLEKSIBEL OG KLIMAVENNLIG

Vi i E-CO har lagt bak oss nok et begivenhetsrikt år. En av mange viktige begivenheter var åpningen av den nye Stolsvassdammen. Den dokumenterer at vi er i stand til å gjennomføre store prosjekter som står til 20 i stil og innhold. I dette prosjektet, som i alt annet vi gjør, handler det om at E-CO består av mennesker som er svært dyktige og innsatsvillige i jobben sin. 

 

Tore Olaf Rimmereid
Tore Olaf Rimmereid, administrerende direktør i E-CO Energi

”Det er summen av den kompetansen vi har, og hvordan vi i fellesskap bruker den, som avgjør om E-CO som selskap gjør det bra.”

”Det er [..] et tankekors at overføringskapasitet ikke er gitt samme stimulans som utbygging av kraftproduksjon.

 

Når vi utvikler nye prosjekter, bygger nytt og oppgraderer er vi helt avhengige av medarbeidere som er best i sine fag. Når vi selger kraften vår og sikrer oss mot svingninger i finansmarkedene er vi avhengig av å ha den fremste kompetansen på disse områdene. Det er summen av den kompetansen vi har, og hvordan vi i fellesskap bruker den, som avgjør om E-CO som selskap gjør det bra. Med 160 ansatte er ikke E-CO et stort selskap i andres øyne, men det betyr at hver enkelt av våre medarbeidere er desto viktigere.

 

Samtidig er vi i en virksomhet som er avhengig av forhold vi har liten innflytelse over. Nedbørsmengder og temperaturer påvirker henholdsvis produksjon og forbruk av kraft i stor grad. De globale klimautfordringene bidrar til at rammevilkårene for kraftproduksjon endres.

 

Europa har satt offensive mål for reduksjon i klimagassutslipp. Ren, fornybar energi spiller en viktig rolle i den europeiske klimapolitikken. Her hjemme får vi nå grønne sertifikater som vil bidra til at det bygges ut vesentlig mer fornybar energi i årene fremover. Norsk kraft kan gi svært viktige bidrag til å nå de europeiske klimamålene, men da må vi sørge for at kraften kommer frem dit den trengs.

”2010 har gått inn i historien som et år med ekstreme svingninger i strømprisene. I likhet med nordmenn flest synes jeg dette er uheldig. Jeg ønsker mer stabile priser enn vi har hatt i 2010

 

Det er derfor et tankekors at overføringskapasitet ikke er gitt samme stimulans som utbygging av kraftproduksjon. Utbygging av fleksibel kraftproduksjon som pumpe- og effektkraftverk gir heller ikke tilstrekkelig lønnsomhet, til tross for at det er dette Norge og Europa trenger – forutsigbar tilgang til kraft når vinden stilner i Europa eller når temperaturen faller her hjemme. Det bør i årene fremover legges til rette for utvikling av overføringskapasitet og effektkraft.

 

2010 har gått inn i historien som et år med ekstreme svingninger i strømprisene. I likhet med nordmenn flest synes jeg dette er uheldig. Jeg ønsker mer stabile priser enn vi har hatt i 2010. Også her er løsningen flere kabler til utlandet kombinert med økt utbygging av fleksibel kraftproduksjon. Det vil sikre at vi har tilgang til kraft når den trengs mest.

 

E-CO er et grønt selskap i en grønn bransje. Vi bidrar til å produsere utslippsfri energi, som kan erstatte kullkraft på kontinentet og eksos i den fremtidige bilparken. Når vi bygger ut nye prosjekter gjøres det med en helt annen omtanke for dyreliv og natur enn det som var vanlig i etterkrigstiden. Likevel ser vi at naturvernere ruster til kamp mot prosjekter. Det er et mål for meg å få til fortsatt god dialog med lokalmiljøet om hvordan vi kan begrense de lokale miljøkonsekvensene av kraftutbygging.

 

Jeg går inn i 2011 med en visshet om at E-CO har store muligheter også i årene som kommer. Med dyktige medarbeidere, kompetanseutvikling og samarbeid vil vi fortsette å levere gode løsninger og resultater til beste for miljøet og samfunnet vi er en del av. 

 

Tore Olaf Rimmereid

Administrerende direktør

E-CO Energi