1. Resultatregnskap

Årsresultatet etter skatt ble 1 200 millioner kroner, mot 1 762 millioner kroner året før. Driftsinntektene økte med 711 millioner kroner til 4 076 millioner kroner.

Les mer...

2. Balanse

Per 31. desember 2010 var konsernets totalkapital 17 859 millioner kroner mot 17 720 millioner kroner i 2009. Egenkapitalen ble 5 661 millioner kroner i forhold til 7 261 millioner kroner året før.

Les mer...

3. Kontantstrømsanalyse

Kontantstrøm fra virksomheten ble 2 198 millioner kroner mot 1 264 millioner kroner året før.

Les mer...

4. Regnskapsprinsipper

E-CO Energis konsernregnskap for regnskapsåret 2010 ble vedtatt i styremøte den 7. mars 2011. E-CO Energi as er et aksjeselskap med begrenset ansvar og har sitt hovedkontor i Oslo. Samtlige aksjer eies av Oslo Kommune.

Les mer...

5. Noter

6. Revisjonsberetning

Her presenteres Ernst & Youngs revisjonsberetning for 2010.

Les mer...

7. Erklæring i henhold til verdipapirhandelloven § 5-5

Erklæring fra styret og administrerende direktør om at regnskapet er utarbeidet i henhold til gjeldende lover og regler.

Les mer...

Ord og uttrykk

Definisjoner og forklaringer av en del vanlige ord og uttrykk i kraftbransjen.

Les mer...