Ren, renere, E-CO!

Som Norges nest største produsent av fornybar, utslippsfri kraft er E-CO en viktig del av det norske bidraget til å løse de globale klimautfordringene. Den jobben hver enkelt ansatt gjør er med å bidra til at det blir mer ren kraft fra det vannet vi disponerer.

 

Tore Olaf Rimmereid
Tore Olaf Rimmereid, administrerende direktør i E-CO Energi

Vår magasinerte kraft kan være med å sikre strømforsyningen på kontinentet når vindmøllene står stille, og dermed erstatte kullfyrte kraftverk som benyttes i dag.

Det er behov for utbygging av ny overføringskapasitet i stor skala.

 

EUs fornybardirektiv har som mål å øke andelen fornybar energi i Europa til 20 prosent innen 2020. Ingen europeiske land har en like stor andel magasinert fornybar energi som Norge. Nord-Europas fornybarløsning ligger i stor grad i vindkraft som er sårbar for vær - og vind. Vår magasinerte kraft kan være med å sikre strømforsyningen på kontinentet når vindmøllene står stille, og dermed erstatte kullfyrte kraftverk som benyttes i dag.

 

For at Norge skal kunne spille denne rollen, må politikerne evne å beslutte. Det er behov for utbygging av ny overføringskapasitet i stor skala. Uten ny overføringskapasitet vil Norden oppleve et betydelig overskudd på kraft i årene fremover, og kun i begrenset grad bidra til å redusere utslippene på kontinentet. Det er både dårlig samfunnsøkonomi og dårlig miljøpolitikk. Derfor jobber E-CO sammen med resten av næringen for å øke overføringskapasiteten til utlandet. Skal vi nå målene i 2020 krever det beslutninger nå!

E-CO ønsker å gjøre det vi kan for å gjøre Europa renere. Innen 2015 er målet å øke årsproduksjonen vår med 1000 GWh.

 

E-CO ønsker å gjøre det vi kan for å gjøre Europa renere. Innen 2015 er målet å øke årsproduksjonen vår med 1000 GWh. Dersom alt dette eksporteres til for eksempel Tyskland, vil det gi en reduksjon i klimagassutslipp på mer enn 500 000 tonn CO2. Dersom det utelukkende skulle erstatte kullkraft, vil reduksjonen være enda større. Den jobben vi gjør kan altså ha stor innvirkning på miljøet. Men det forutsetter at kraften kommer frem til kundene.

 

Det er mange viktige prosjekter som skal bidra til at vi når målet om 1000 GWh ny kraft innen 2015. I 2009 startet byggingen av nye Rendalen kraftverk i Hedmark i regi av Opplandskraft. Kraftverket blir et av Østlandets største. I Modum i Buskerud er vi sammen med EB i gang med å oppgradere og utvide Embretsfosskraftverkene, og i Sel i Gudbrandsdalen er Rosten kraftverk under konsesjonsbehandling. På tampen av året fikk vi klarsignal fra NVE for et nytt kraftverk i Lærdal i Sogn. Nå venter vi spent på konsesjon fra Olje- og energidepartementet. I fjor var også første hele driftsår for E-COs første nye kraftverk i Hallingdal på 40 år, Lya i Ål kommune. I Hallingdal er dessuten oppgraderingen av Hol 1 kraftverk i full gang. Det er summen av alle disse små og store prosjektene vi jobber med som til sammen vil øke produksjonen.

”...alle medarbeidere i E-CO gjør en formidabel jobb. I 2009 var både produksjonen og systemprisen lavere enn i 2008. For oss gir det ekstra utfordringer, og resultatet vårt viser at alle har strukket seg litt lenger.

 

Da er det godt å vite at alle medarbeidere i E-CO gjør en formidabel jobb. I 2009 var både produksjonen og systemprisen lavere enn i 2008. For oss gir det ekstra utfordringer, og resultatet vårt viser at alle har strukket seg litt lenger. Å oppnå 118 prosent av systempris og svært høy tilgjengelighet på anleggene, kommer ikke av seg selv. Slike resultat kommer av solid kompetanse og hardt arbeid i alle deler av selskapet. Dette er en bekreftelse på at E-CO har et svært solid fundament å bygge videre på. Vi skal ikke slå oss på brystet og la resultatene fra 2009 gjøre oss tilfreds. Vi skal bruke dette som inspirasjon til å finne stadig nye områder å forbedre oss på. Vi skal strekke oss etter nye mål. Når hver enkelt av oss leverer maksimalt, er det til beste både for E-CO, samfunnet og miljøet.

 

Med disse ordene vil jeg takke hver enkelt ansatt for innsatsen i 2009. Jeg ser frem til godt samarbeid med dere i året som kommer.

 

Tore Olaf Rimmereid

Administrerende direktør

E-CO Energi