2009 i korte trekk

Her finner du en oppsummering av driften i forretningsåret 2009, inkludert tabell med nøkkeltall. Resultatet før skatt for 2009 ble på 2.909 millioner kroner, en økning på 605 millioner kroner fra 2008. Årsresultatet etter skatt ble på 1.762 millioner kroner, 647 millioner kroner høyere enn året før.

Les mer...

Adm. dir har ordet

2009 ble nok et rekordår for E-CO Energi. Til tross for problemer med Statnetts utenlandsforbindelser, tidvis lave priser og turbulente tider leverer vi rekordresultat. E-CO har et solid utgangspunkt for realisering av målet om utvikling av 1000 GWh ny, fornybar kraftproduksjon innen 2015, skriver administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid.

Les mer...

Om E-CO

E-CO er i dag et av Norges ledende energikonsern. Konsernet er Norges nest største vannkraftprodusent.

Les mer...

Årsberetning 2009

Styrets årsberetning med kommentarer til driften og resultatet i 2009, samt vurdering av den fremtidige utviklingen.

Les mer...

Miljørapport 2009

E-CO har i 2009 videreført arbeidet med å forbedre selskapets rutiner for miljørapportering. Det rapporteres på et definert sett av indikatorer som dekker status for de viktigste miljøaspektene ved E-COs aktiviteter. Til fjorårets rapport ble rapporteringen på klimagassutslipp utvidet, denne rapporteringen er videreført i år.

Les mer...

Regnskap med noter

2009 ble et godt år for E-CO Energi. Til tross for lavere produksjonsvolum og systempriser enn i 2008, fikk konsernet gode resultater fra prissikring og oppnådde bedre salgspriser i 2009 pr. produsert kWh, hele 118 prosent av spotprisen referert Oslo. Styret foreslår et utbytte til Oslo kommune på 800 millioner kroner.

Les mer...

Last ned årsrapport

E-CO har de siste årene kun lagt ut årsrapport på nett. Du kan enten navigere deg rundt i nett-versjonen du leser nå eller laste ned årsrapporten som pdf-dokument. Det gjør du her.

Les mer...