1. Resultatregnskap

Årsresultatet etter skatt ble 1 115 millioner kroner, mot 947 millioner kroner året før. Driftsinntektene økte med 975 millioner kroner til 3 748 millioner kroner.

Les mer...

2. Balanse

Per 31. desember 2008 var konsernets totalkapital 17 204 millioner kroner. Egenkapitalen var 6 300 millioner kroner i forhold til henholdsvis 17 509 og 6 085 millioner kroner året før.

Les mer...

3. Kontantstrømsanalyse

Kontantstrøm fra virksomheten ble 1 959 millioner kroner mot 1 059 millioner kroner året før.

Les mer...

4. Regnskapsprinsipper

E-CO Energis konsernregnskap for regnskapsåret 2007 ble vedtatt i styremøte den 10. mars 2008. E-CO Energi as er et aksjeselskap med begrenset ansvar og har sitt hovedkontor i Oslo. Samtlige aksjer eies av Oslo Kommune

Les mer...

5. Noter

6. Revisjonsberetning