Om E-CO

E-CO er i dag et av Norges ledende energikonsern. Konsernet er Norges nest største vannkraftprodusent.


Kjernevirksomheten er eierskap, drift og utvikling av vannkraftanlegg samt forretningsutvikling. Morselskapets hovedoppgaver er strategi-utvikling, finans, økonomi og informasjon. E-CO Energi as eies av Oslo Kommune . De øvrige virksomhetene er organisert i selskapene E-CO Vannkraft og Oslo Lysverker .

 

E-CO er representert over hele Sør-Norge - se oversikten over våre kraftanlegg

 

Eierposisjoner: 

VISJON: Ledende vannkraftprodusent - kompetent og skapende

 

Vi skal:
• maksimere verdiskapingen og gi eier høy og stabil avkastning
• være en attraktiv arbeidsgiver, med et inkluderende arbeidsmiljø
• utøve god forretningsskikk i all vår aktivitet

 

VERDIER: Engasjert, skikkelig og skapende

 

Engasjert
Vi skal ha et arbeidsmiljø som stimulerer aktivt engasjement, arbeidsglede og humør. Vi verdsetter samarbeid, kommunikasjon og kompetansedeling.

 

Skikkelig
Vi skal opptre med respekt og ansvarlighet i alle sammenhenger. Vi verdsetter kvalitet, ærlighet og tillit.

 

Skapende
Vi skal være opptatt av å forbedre og fornye for å opprettholde høy kompetanse, kvalitet og verdiskaping.
Vi verdsetter initiativ, handlekraft og mot.