2008 i korte trekk

Her finner du en oppsummering av driften i forretningsåret 2008, inkludert tabell med nøkkeltall.

Les mer...

Adm. dir har ordet

2008 ble et rekordår for E-CO Energi. Til tross for problemer med Statnetts utenlandsforbindelser, tidvis lave priser og turbulente tider leverer vi rekordresultat. E-CO har et solid utgangspunkt for realisering av målet om utvikling av 1000 GWh ny, fornybar kraftproduksjon innen 2015, skriver administrerende direktør Odd Øygarden.

Les mer...

Om E-CO

E-CO er i dag et av Norges ledende energikonsern. Konsernet er Norges nest største vannkraftprodusent.

Les mer...

Årsberetning 2008

Styrets årsberetning med kommentarer til driften og resultatet i 2008, samt vurdering av den fremtidige utviklingen.

Les mer...

Miljørapport 2008

E-CO har i 2008 fortsatt arbeidet med å forbedre selskapets rutiner for miljørapportering. Det rapporteres på et definert sett av indikatorer som dekker status for de viktigste miljøaspektene ved E-COs aktiviteter. I 2008 er det arbeidet med å videreutvikle mål for å oppnå en kontinuerlig forbedring på miljøområdet. Rapporteringen på klimagassutslipp er i år utvidet.

Les mer...

Regnskap med noter

2008 ble nok et rekordår for E-CO Energi. Konsernet har oppnådd sin høyeste omsetning, sitt beste driftsresultat, et rekordhøyt resultat før skatt samt et årsresultat etter skatt på vel 1,1 milliard kroner. Styret foreslår et utbytte til Oslo kommune på 900 millioner kroner.

Les mer...

Last ned Årsrapport

E-CO har de siste årene kun lagt ut årsrapport på nett. Du kan enten navigere deg rundt i nett-versjonen du leser nå eller laste ned årsrapporten som pdf-dokument. Det gjør du her.

Les mer...