1. Resultatregnskap

Årsresultatet etter skatt ble 755 millioner kroner, mot 647 millioner kroner året før. Driftsinntektene økte med 215 millioner kroner til 2 525 millioner kroner.

Les mer...

2. Balanse

Per 31. desember 2006 var konsernets totalkapital 17.691 millioner kroner. Egenkapitalen var 5.788 millioner kroner i forhold til henholdsvis 17.722 og 5.532 millioner kroner året før.

Les mer...

3. Kontantstrømsanalyse

Kontantstrøm fra virksomheten ble 920 millioner kroner mot 908 millioner kroner året før.

Les mer...

4. Regnskapsprinsipper

5. Noter

6. Revisjonsberetning