Om E-CO

E-CO er i dag et av Norges ledende energikonsern. Konsernet er Norges nest største vannkraftprodusent.

 

E-COs visjon er: Ledende vannkraftprodusent - kompetent og skapendeKjernevirksomheten er eierskap, drift og utvikling av vannkraftanlegg samt forretningsutvikling. Morselskapets hovedoppgaver er strategi-utvikling, finans, økonomi og informasjon. E-CO Energi as eies av Oslo Kommune . De øvrige virksomhetene er organisert i selskapene E-CO Vannkraft og Oslo Lysverker .

 

E-CO er representert over hele Sør-Norge - se oversikten over våre kraftanlegg

 

Eierposisjoner: