På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

EINAR HOFF

01.04.08

Alle økonomer snakker om markedskrysset. De færreste har sett et. Bortsett fra Einar Hoff (30) og de andre heldige i kraftbransjen.

Einar Hoff er Risikoanalytiker i E-CO Vannkraft i Oslo. Egentlig er han økonom fra det som før het Norges Landbrukshøgskole på Ås, men kraftbransjen ble for fristende da han opplevde hvor mye kraftmarkedet samsvarer med klassisk økonomisk teori.

– Det er ikke i mange bransjer hvor økonomene får en så nærgående opplevelse av det sagnomsuste markedskrysset, understreker Einar.

Fra gård til kraft
Det var oppveksten på gård og en mulig framtid som bonde som gjorde at Einar tok toårig landbruksøkonomi på høgskolen i Bø i Telemark og deretter tre år med økonomi- og ressursforvaltning på Ås. I tillegg har Einar tatt Kraftanalytikerstudium på NHH ved siden av jobben i E-CO Vannkraft. Hovedoppgaven på Ås dreide seg om risikostyring for TrønderEnergi og det var da han fikk øynene opp for krafthandelens velsignelser.

– Med min bakgrunn kunne jeg begynt i mange forskjellige bransjer. Det mest interessante for meg er at prisene svinger så voldsomt i kraftmarkedet. Derfor blir det viktig å håndtere risikoen.

Einar peker også på at det ikke er veldig uvanlig med Ås-bakgrunn i kraftbransjen. UMB har studieretninger der man blant annet kan spesialisere seg innenfor energiøkonomi, miljøøkonomi, fornybar energi med mer. Grunnen er at dette i hovedsak dreier seg om ressursforvaltning, og det er innenfor UMBs interessesfære.

Han sier at økonomene fra Ås får en «grønnere» ballast enn kollegaer fra andre skoler. – Miljø og ressursforvaltning er et naturlig utgangspunkt for mange studieretninger på Ås, forteller Einar.

Plass til ungdommer
Nå ser han gjerne at flere unge søker seg til kraftbransjen. – Det er en solid bransje med høy investeringsvillighet og et mangfold av muligheter.

Einar peker også på det faktum at den nordiske kraftbørsen er verdens mest moderne, med den mest vellykkede internasjonale integrasjonen av nasjonale kraftmarkeder. Ikke noe annet sted i verden handles kraft så uproblematisk over flere landegrenser.

– Andre steder foregår den internasjonale handelen gjerne om fysiske kontrakter mellom to parter, det vil si bilaterale avtaler. Over Nord Pool, den nordiske kraftbørsen, handles det mest med standardiserte kontrakter gjennom de anonymiserte markedsplassene. Da oppstår det reelle markedskryss, der prisen bestemmes av summen av reelle tilbud og den reelle etterspørselen.