På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Biotopjusterende tiltak i Hemsil

31.03.08

E-CO Vannkraft AS har fått utarbeidet en terskelplan for Hemsil. Terkelplanen har identifisert tiltak for å bedre elvas estetiske karakter, men også hensynet til fisk og vannmiljø er tillagt stor vekt.

http://www.e-co.no/filestore/Eikrebekkdammen.jpg


E-CO Vannkraft tar sikte på å begynne arbeidet med planen i løpet av sommer/høsten 2008. I første omgang konsentreres arbeidet til den øverste strekningen av Hemsil, fra Eikrebekkdammen til Granheim, en strekning på vel én kilometer der behovet for tiltak er størst. I tillegg til å utføre tiltak i selve elva, er det besluttet å slippe en minstevassføring på 100 l/s om sommeren og 25 l/s om vinteren.

Det videre arbeidet med de resterende tiltakene i planen, er planlagt gjennomført når man har høstet erfaringer og ser resultatet av årets arbeid.

Last ned:

Les også:

Betre tilstand i elva (Hallingdølen)