Rekordproduksjon i 2007: 11,8 TWh

10.03.08

PM 02/08
Oslo, 10. mars 2008

E-CO har aldri tidligere produsert mer vannkraft enn i 2007. Totalt ble det produsert 11,8 TWh i konsernet og tilknyttede selskaper. Det tilsvarer en økning på hele 30 prosent i forhold til året før.

Fjoråret ble et svært nedbørsrikt år med høy kraftproduksjon. Egenproduksjonen var på 11 TWh (inklusiv andel i Oppland Energi), noe som er 2,7 TWh mer enn i 2006. Inkludert konsernets andel i tilknyttede selskaper ble årsproduksjonen 11,8 TWh, 30 prosent mer enn året før. Normalproduksjon inkludert tilknyttede selskaper er 9,7 TWh.

 

2007

2006

2005

E-COs produksjon

11,8 TWh

9,1 TWh

9,8 TWh


De oppgitte tallene er inkludert andel av produksjonen i selskaper hvor E-CO har eierandeler i, som Oppland Energi, Buskerud kraftproduksjon og Norsk Grønnkraft.

Positivt CO2-regnskap

100 prosent av produksjonen i 2007 var fornybar energi som er tilnærmet fri for utslipp av klimagasser. Simulering gjort av SINTEF Energiforskning viser at Europas klimagassutslipp reduseres med 526 tonn CO2-ekvivalenter per GWh ekstra fornybar kraftproduksjon i Norge.

Dersom en regner med at E-COs kraftproduksjon erstatter kraft som ellers ville blitt produsert fra andre aktører i det nord-europeiske kraftmarkedet, vil E-COs vannkraftproduksjon på 11,8 TWh i 2007 gi et positivt CO2-bidrag på 6,2 millioner tonn CO2. Det tilsvarer de årlige utslippene til om lag 2 millioner biler. Til sammenlikning tilsvarte E-COs klimagassutslipp i 2007 ca. 565 tonn CO2-ekvivalenter.

Når E-CO har som mål å øke kraftproduksjonen med 500 GWh i perioden 2007-2012 vil det medføre reduserte årlige CO2-utslipp på 263 000 tonn. Med andre ord: Når E-CO vokser; blir miljøet bedre. Det er ikke mange industriselskaper som kan vise til noe tilsvarende.

Mer informasjon om våre prosjekter som bidrar til ny kraft.

 

Kontaktpersoner:

Per-Arne Torbjørnsdal

Direktør for informasjon og samfunnskontakt

Tlf. 22 11 69 20, mob. 916 08 196, per-arne.torbjornsdal@e-co.no