Dråpenytt: Et nyhetsbrev om ny kraft i E-CO

07.12.07

E-CO satser på å bli størst i Norge på utbygging av ny vannkraft. De ulike prosjektene vi gjennomfører for å øke produksjonen av ny fornybar kraft vil bli presentert i et eget nyhetsbrev. Vi har kalt nyhetsbrevet Dråpenytt, fordi prosjektene vi presenterer bidrar til at vi får mer kraft ut av hver dråpe som faller i fjellet. I første nummer presenterer vi oppgraderingen av Hol 1 kraftstasjon.

Drapenytt heading

Mer kraft i hver dråpe
E-COs kraftstasjon Hol I ved Hovet er under oppgradering. Både turbinhjul og generatorer skal skiftes ut. Bedre utnyttelse av vannet gir økt effekt og økt produksjon. Kort sagt: mer kraft i hver dråpe.

E-CO satser på ny kraft
Oppgraderingen av Hol 1 er en del av en større satsing på utbygging av ny vannkraft. - Med dagens nivå på strømprisene er det kun vannkraft som er lønnsomt, og vi satser på å bli størst i Norge på utbygging av ny vannkraft, sier adm. direktør i E-CO Energi Hans Erik Horn. E-CO har siden 2003 utviklet prosjekter på til sammen 500 GWh i egne verk eller sammen med andre. Målet er ytterligere 500 GWh med ny vannkraft innen 2011. Oppgradering av anleggene er en kontinuerlig prosess og naturlig del av en god forvaltning av de store verdiene våre produksjonsanlegg representerer, sier Horn.

Dråpenytt
For å informere om det arbeidet E-CO gjør med å bringe ny ren vannkraft inn i kraftmarkedet introduserer vi dette nyhetsbrevet. Vi har kalt det Dråpenytt, fordi prosjektene vi presenterer bidrar til at vi får mer kraft ut av hver dråpe som faller i fjellet.

Last ned Dråpenytt 4-2009 - Hol1

Last ned Dråpenytt 3-2008 - Fossheimfoss

Last ned Dråpenytt 2-2008 - Nedre Vinstra

Last ned Dråpenytt 1-2007 - Hol1

 

200px64px
Påmelding nyhetsbrev Dråpenytt

Om du legger inn dine kontaktopplysninger her, så vil du motta fremtidige utgaver av nyhetsbrevet Dråpenytt.

I utgangspunktet sendes nyhetsbrevet på e-post, men du kan også velge å få det i posten.

Jeg ønsker også å motta nyhetsbrevet i posten